Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Hoe financier ik de opleiding?

Hoe financier ik de opleiding?

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Open het interactief Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs en vind de regelingen waar jij mogelijk gebruik van kunt maken!

Tip: Vul de Regelingenhulp leraren in op de website van DUO

Lees hieronder meer over de voorwaarden van de verschillende subsidieregelingen.

Subsidie zij-instroom

Het zij-instroomtraject is bedoeld voor mensen die een baan hebben gevonden in het voortgezet onderwijs maar nog niet bevoegd zijn voor het juiste vak. Na een geschiktheidsonderzoek krijg je in overleg met je werkgever een passend scholingstraject. De zij-instroom subsidie bedraagt €20.000 per zij-instromer. De subsidie is bestemd voor het schoolbestuur dat de zij-instromer aanneemt. Het bedrag dient te worden ingezet voor de kosten die betrekking hebben op het zij-instroomtraject. Vanaf 1 september 2017 is het ook mogelijk om de subsidie aan te vragen voor mensen die al een bevoegdheid hebben. Het wordt zo mogelijk om de overstap te maken vanuit het po naar het vo. Ook wordt het mogelijk om met de zij-instroomregeling een andere bevoegdheid te halen.

Kosten die hieronder vallen zijn:

  • het geschiktheidsonderzoek
  • scholingskosten
  • begeleidingskosten
  • studieverlof (vervangingskosten)

Om in aanmerking te komen voor een speciaal zij-instroomtraject moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Je hebt een baan gevonden in het voortgezet onderwijs en met succes een geschiktheidsonderzoek afgerond.
  • Wanneer je de afgelopen twee jaar geleden hebt ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding kom je in aanmerking mits je ook een diploma hebt gehaald.

Meer informatie over deze regeling en een aanvraagformulier vindt u op de site van DUO.

Extra studiefinanciering voor leraren

Studenten die geen studiefinanciering kunnen meer kunnen aanvragen kunnen in aanmerking komen voor een jaar extra studiefinanciering. Een voorwaarde is wel dat je een opleiding in het HBO of WO hebt afgerond. Meer over extra studiefinanciering vindt u op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren

Als je geen studiefinanciering meer kunt krijgen kun je wellicht aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld. De tegemoetkoming is een gift. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen.

Op de website van DUO kun je meer lezen over de Tegemoetkoming leraren.

Lerarenbeurs

Een leraar kan een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief premaster of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Leraren kunnen éénmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. 

U kunt met de voorwaardenhulp van DUO kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie. 

Meer over deze subsidieregeling vindt u op  de website van DUO

Subsidie korte scholingstrajecten vo

Met deze subsidie kunnen leraren subsidie krijgen voor zogenaamde korte scholingstrajecten die leiden tot een passende bevoegdheid. De doelgroep is leraren die momenteel onbevoegd lesgeven in een schoolvak. De educatieve module kan ook worden gevolgd door personen zonder onderwijsbevoegdheid. De subsidie is een vergoeding voor de kosten van het traject, met een maximum van € 6.000.

De subsidie kan worden aangevraagd bij DUO. Voor een van de volgende trajecten:

  • Bijscholingstrajecten voor pabo-afgestudeerden die willen lesgeven in de onderbouw van het vmbo basis/kader
  • Korte scholingstrajecten voor de vmbo-profielen.
  • Educatieve module voor personen die al in het bezit zijn van relevante universitaire bachelor of master.

In 2017 en 2018 worden de scholingskosten volledig vergoed, vanaf 2019 geldt een vergoeding van tachtig procent. De regeling vervalt na 2019. Scholingstrajecten waarvoor in 2019 subsidie is aangevraagd kunnen uiteraard wel nog na 2019 worden afgerond.

Meer over deze subsidieregeling vindt u op de website van DUO.

Levenlanglerenkrediet (lening)

Wilt u een opleiding gaan volgen, maar hebt u geen recht meer op reguliere studiefinanciering of een van de andere subsidieregelingen (lening, aanvullende beurs en reisproduct)? Onder bepaalde voorwaarden kunt u toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Meer over het levenlanglerenkrediet vindt u op de site van DUO.