Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Lerarenopleidingen

Lerarenopleidingen

Voor de klas in het voortgezet onderwijs? Een tweedegraads bevoegdheid haal je op een hbo. Voor een eerstegraads bevoegdheid kun je terecht op verschillende universiteiten. Maar voor sommige algemene vakken kun je ook terecht op een hbo. 

De opleiding wordt ook in deeltijd of in duale vorm gegeven. In vele gevallen zijn maatwerktrajecten mogelijk. HBO en WO afgestudeerden kunnen ook de eenjarige kopopleiding volgen. Enkele scholen bieden ook de mogelijkheid om in de school zelf de opleiding te volgen, de opleidingsschool. 

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot een lerarenopleiding als je een havo- of vwo-diploma hebt, of een diploma van een middenkader- of specialistenopleiding van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (hoogste niveau in het secundair beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, niveau 4), of een diploma van een vierjarige mbo-opleiding. Als je een hbo- of een universitair diploma hebt word je veelal toegelaten tot de kopopleiding of de lerarenopleiding bepaalt welke vrijstellingen je krijgt voor de reguliere opleiding. Als je 21 jaar of ouder bent en je voldoet aan geen van de eerder genoemde toelatingseisen, dan kun je aan een lerarenopleiding een toelatingsonderzoek doen (ook wel colloquium doctum genoemd). Als daaruit blijkt dat je geschikt bent voor de opleiding, dan kun je worden toegelaten tot de reguliere vierjarige opleiding. 

Je wordt toegelaten tot de eerstegraads lerarenopleiding als je een master of doctoraal examen gehaald hebt of je bent al  tweedegraads bevoegd.

Geschiktheidsonderzoek

Als zij-instromer moet je meestal een geschiktheidsonderzoek doen om je geschiktheidsverklaring te halen. De school waar je hebt gesolliciteerd kan zo’n test voor je aanvragen (en betalen), maar je kunt het ook op eigen initiatief laten doen. De kosten voor het onderzoek kunnen behoorlijk oplopen. Vraag daar eerst naar! 

Eerst wordt jouw kennis en ervaring beoordeeld aan de hand van je vooropleiding en je ervaring (ook niet  werk gerelateerd). Beschik je over de juiste kennis en ervaring, dan volgt het geschiktheidsonderzoek waaruit blijkt of je direct voor de klas kan of eerst een lerarenopleiding moet volgen.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Eerste- en tweedegraads bevoegdheid

Om op het voortgezet onderwijs les te mogen geven, heb je een bevoegdheid nodig. Tweedegraads óf eerstegraads. Je bevoegdheid bepaalt of je mag lesgeven aan alleen de onderbouw, of ook aan de bovenbouw. Welke bevoegdheid je hebt, ligt aan je opleiding.

Tweedegraads bevoegdheid

Een tweedegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vo/bve, en dat je mag lesgeven aan:

  • de eerste drie klassen van havo en vwo
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
  • het praktijkonderwijs (pro)
  • het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve)

Een tweedegraads bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding aan een hogeschool. Je kiest een vak waarin je wilt lesgeven, en daarvoor haal je je bevoegdheid. 

Een lerarenopleiding is in principe een vierjarige hbo-opleiding. Je kunt de studie vaak ook in deeltijd doen. En in sommige gevallen kom je in aanmerking voor een verkort opleidingstraject. 

Voor zij-instromers, herintreders en mensen met een pabo-diploma zijn er maatwerktrajecten. En als je al een bachelordiploma hebt kun je de eenjarige kopopleiding volgen. Je kunt je tweedegraads bevoegdheid ook halen via een duale opleiding, waarbij je studeert en tegelijk werkt als Leraar In Opleiding (LIO). 

Opleiden in de school

Studenten aan een lerarenopleiding volgen steeds vaker een groot deel van hun opleiding in de praktijk: op de school. Het voordeel is dat je direct meedraait in het schoolgebeuren, zo kun je theorie en praktijk dus makkelijk koppelen. En je doet gelijk leservaring op. Ook voor de school heeft deze vorm van opleiden voordelen: je levert extra lescapaciteit en bevoegde leraren vinden het vaak een uitdaging om als coach voor studenten op te treden. 

Eerstegraads bevoegdheid

Een eerstegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vho (voorbereidend hoger onderwijs), en dat je daarom mag lesgeven aan:

  • De hele onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook
  • De bovenbouw van het havo en het vwo.

Je eerstegraads bevoegdheid kun je behalen via de universitaire lerarenopleiding na je master of de master of education na de bachelor. Ook bij de hbo-lerarenopleidingen kun je je eerstegraads bevoegdheid halen via een master. Je moet dan wel al de tweedegraads bevoegdheid hebben voor deze vakken. De meeste hbo-lerarenopleidingen werken hiervoor samen met een of meerdere universiteiten. 

De eenjarige universitaire lerarenopleiding kun je doen nadat je een doctoraal- of masterdiploma hebt gehaald. Sluit je studie niet direct aan bij het schoolvak, houd er dan rekening mee dat je de ontbrekende vakinhoudelijke kennis zult moeten bijspijkeren.  

Zij-instromers en hbo-bachelors kunnen vaak een verkorte opleiding op maat volgen. Heb je een universitair bachelordiploma op zak? Dan kun je een educatieve master volgen van twee jaar. Je krijgt dan naast vakinhoud ook de lerarenopleiding. Voor welke vakken je een educatieve master kunt doen, verschilt per universitaire lerarenopleiding.

Regionale Samenwerking VO

Almeerse Scholen Groep
Regio: Flevoland
Regionaal contactpunt zij-instroom: PO, VO
Contactpersoon: Esther Luiting, e.luiting@asg.nl
 
De rode loper
www.derodeloper.nu
Regio: Den Haag
Regionaal contactpunt zij-instroom: VO
Contactpersoon: Gert van den Ham, programmamanager, advies@gertvandenham.nl
 
Mondia Scholengroep
Regio: Zeeland
Regionaal contactpunt zij-instroom: VO
Contactpersoon: Guus Hagt, Directeur-bestuurder, g.hagt@mondia.nl
 
Onderwijsmobiliteitscentrum
www.onderwijsmobiliteitscentrum.nl
Regio: Zeeland
Regionaal contactpunt zij-instroom: PO, VO, MBO
Contactpersoon: Andre Priester, andre@mcoz.nl
 
Onderwijspact
www.utrechtleert.nl
Regio: Midden-NL: Gorinchem; Woerden; Alphen ad Rijn; Lekstroom; Zuid-oost Utrecht; Eemland en Utrecht stad
Regionaal contactpunt zij-instroom: VO, MBO
Contactpunt: Onderwijspact, welkom@utrechtleert.nl
 
Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Noord-Holland Noord
Regio: Noord-Holland-Noord
Regionaal contactpunt zij-instroom: VO
Contactpersoon: Arjan Dijkstra, Secretraris, adijkstra@werkkring.nl
 
SCO Leiden
071-5193163
www.scoleiden.nl
Regio: Leiden
Regionaal contactpunt zij-instroom: PO, VO
Contactpersoon: Jacqueline Muijskens, medewerker HR, vacatures@scoleiden.nl

Overzicht van lerarenopleidingen: HBO

Christelijke Hogeschool Windesheim
038-469 9911
www.windesheim.nl
Locatie lerarenopleidingen: Zwolle
Contactpunt zij-instroom: Coördinator zij-instroom & PDG, zij-instroom@windesheim.nl

Driestar Educatief 
0182-54 03 33
www.driestar-educatief.nl/hogeschool
Locatie lerarenopleidingen: Gouda
Contactpersoon zij-instroom: Johan Strijbis, Lerarenopleider, j.m.strijbis@driestar-educatief.nl

Fontys Hogescholen
08850 - 70700
www.fontys.nl
Locaties lerarenopleidingen: Eindhoven, Sittard, Tilburg 
Contactpunt zij-instroom: Fontys Pro Educatie, Fontyspro-educatie@fontys.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Instituut voor Leraar en School
024-353 0000
www.ils.han.nl
Locaties lerarenopleidingen: Arnhem, Nijmegen
Contactpunt zij-instroom: Lerarenopleiding HAN, deeltijd.educatie@han.nl

Hogeschool Rotterdam
010-241 44 00
www.hogeschoolrotterdam.nl
Locatie lerarenopleidingen: Rotterdam 
Contactpersoon zij-instroom: Tanja van Dijk-van de Ree, IvL-Assessmentcentrum,
IvL-Assessmentcentrum@hr.nl

Hogeschool Utrecht
030-2547100
www.hu.nl
Locatie lerarenopleiding: Utrecht
Contactpersonen zij-instroom: Chrisma Immens & Lonny van Asperen, Voorlichters, Versneldstuderen.ia@hu.nl

Hogeschool van Amsterdam
020-525 6777
www.hva.nl.zij-instroom
Locatie lerarenopleidingen: Amsterdam
Contactpunt ZiB assessments: Coördinator zij-instroom & assessment, assessment-foo@hva.nl

NHL Stenden Hogeschool
058-251 2345
www.nhl.nl
Locatie lerarenopleidingen: Groningen
Contactpunt zij-instroom: Coördinator Assessmentcentrum NHL: sigrid.hoogland@nhl.nl

Overzicht van lerarenopleidingen: Universitair

Radboud Universiteit
Radboud Docenten Academie
024-3615 572
www.ru.nl/docentenacademie
Locatie: Nijmegen
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Programmamanager initieel onderwijs, J.Rohof@docentenacademie.ru.nl

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
050-363 2000
https://www.rug.nl/gmw/lerarenopleiding/
Locatie: Groningen
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Tim Huijgen, secretaris Examencommissie Lerarenopleiding, t.d.huijgen@rug.nl

Technische Universiteit Eindhoven (TUE)
040-247 3095
www.tue.nl/esoe
Locatie: Eindhoven
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: esoe.coordinator@tue.nl

Technische Universiteit Delft (TUD)
015-278 5594
www.tulo.tudelft.nl
Locatie: Delft
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Suzanne Karssen-Minekus, programma coördinator Science education & communication, info-sec@tudelft.nl

Universiteit van Amsterdam (UvA)
Instituut voor de lerarenopleiding (ILO)
T: 020-525 1288
www.ilo.uva.nl
Locatie: Amsterdam
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Noortje Gerritsen, Interfacultaire Lerarenopleidingen, studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl

Universiteit Leiden
ICLON Lerarenopleiding
071-527 4015
www.iclon.nl/lerarenopleiding
Locatie: Leiden
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Universiteit Utrecht (UU)
030-253 3400
www.uu.nl
Locatie: Utrecht
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Studieadviseurs lerarenopleidingen, studieadviseur.gst@uu.nl

Universiteit Twente (UT)
053-489 5489
www.utwente.nl
Locatie: Twente
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Studieadviseur, g.c.tenbruggencate@utwente.nl

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
020-598 9222
www.onderwijscentrum.vu.nl
Locatie: Amsterdam
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Janneke Riksen, coördinator assessment, j.k.w.riksen@vu.nl
020-59874 87

Locatie: Amsterdam 

Zij-instroom ULO: Coördinator marketing en communicatie, s.a.ligthart@vu.nl

Wageningen Universiteit
www.wur.nl
Concrete vragen over zij-instroom 1e-graads: Piety Runhaar, coördinator minor education, piety.runhaar@wur.nl

Alle hbo en wo masteropleidingen 
www.theofficialmasterguide.nl
Informatiesite met alle hbo en wo masteropleidingen

Overzicht van lerarenopleidingen: HBO-kunstopleidingen

Hogeschool voor de Kunsten
030-2332256
www.hku.nl
Locatie lerarenopleiding: Utrecht 

Artez Hogeschool voor de Kunsten
026-3535600
www.artez.nl
Locaties lerarenopleiding: Arnhem, Enschede en Zwolle 

Willem de Kooning Academie
010 241 474
www.wdka.nl
Locatie lerarenopleiding: Rotterdam 

Codarts Hogeschool voor de Kunsten
010-2171100
www.codarts.nl
Locatie lerarenopleiding: Rotterdam 

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
020 527 7710
www.ahk.nl
Locatie lerarenopleidingen: Amsterdam