Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

/

Ik wil graag lesgeven. Moet ik dan per se een bevoegdheid halen?

Doorgaans wel, maar er zijn uitzonderingen. Als gastdocent mag je maximaal 4 uren per week lesgeven. Dat moet gebeuren onder begeleiding van een bevoegde leraar. Je kunt in enkele gevallen ook een tijdelijke ontheffing van de bevoegdheid krijgen. Bijvoorbeeld omdat er geen lerarenopleiding is voor het vak of omdat je buitengewoon bekwaam ben. De school moet hiervoor toestemming vragen aan de minister. Deze route wordt het meest gevolgd door mensen die naast hun beroepspraktijk graag kennis willen doorgeven.

Ik heb al meer dan tien jaar geen les gegeven. Kan ik toch weer het onderwijs in?

Ja, dat kan. Je kunt in elk geval reageren op vacatures die passen bij je lesbevoegdheid. Je kunt ook een opfriscursus doen, op eigen initiatief of op advies van de school. Veel lerarenopleidingen bieden opfriscursussen aan voor mensen die langere tijd niet meer voor de klas gestaan hebben.

Betaalt de school waar ik ga werken mijn opleiding?

Wie de opleiding betaalt, spreek je zelf af met de school. Vaak betaalt de school (mee), maar verbindt daar de voorwaarde aan dat je een aantal jaren voor de school of het schoolbestuur blijft werken.

Hoeveel tijd ben ik kwijt met het zij-instroom traject?

Je werkt en leert tegelijk. Voor de klas staan en een opleiding volgen is best pittig. Houd daar rekening mee als je solliciteert. Je hebt twee jaar om je bevoegdheid te halen. Een fulltime aanstelling (1659 klokuren per jaar, waarvan maximaal 750 klokuren voor de klas) is in die jaren niet aan te raden. Een startende leraar heeft recht op een vermindering van 20% van zijn lesgevende taak bij zijn eerste reguliere aanstelling.

Kan ik met een mbo-diploma ook zij-instromer worden?

Ja, dat kan. Maar er zijn wat beperkingen. Als je een technische mbo-opleiding hebt afgerond, voldoende vakkennis en werkervaring hebt en door de school geschikt gevonden wordt, kun je eventueel direct voor de klas staan. Maar alleen bij een aantal vakken in het vmbo. Je moet dan wel je bevoegdheid gaan halen. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een lerarenopleiding te doen. Of om naar een ondersteunende functie in het onderwijs te zoeken (onderwijsassistent of –ondersteuner).

Ik ben met de FPU gegaan, maar wil weer aan de slag voor de klas. Kan dat?

Ja, dat kan. De regelingen voor bijverdiensten voor FPU-ers zijn hiervoor aangepast. Meer informatie kunt u opvragen bij het ABP.

Ik heb een hbo-diploma. Hoe weet ik in welk vak ik kan lesgeven?

Je kunt lesgeven in vakken die aansluiten bij je eigen vakgebied. Je moet dan wel binnen twee jaar je bevoegdheid halen. Dat kan via een verkorte lerarenopleiding. Of – als je onlangs bent afgestudeerd bij een bacheloropleiding die aansluit bij een schoolvak - via een kopopleiding van een jaar. De lerarenopleidingen kunnen je hierover meer vertellen. Heb je vóór 1986 een hbo- of wo-diploma behaald, dan beschik je wellicht al over een (gedeeltelijke) lesbevoegdheid. Vraag het na bij een van de lerarenopleidingen (interne link naar lerarenopleidingen) of DUO

Wat is zij-instroom precies?

Met zij-instroom kunnen mensen zonder bevoegdheid toch voor de klas staan. Zij-instromers moeten wel een hbo- of wo-diploma hebben, en relevante werkervaring. En ze moeten in maximaal twee jaar hun bevoegdheid halen. Een zij-instromer gaat meestal meteen voor de klas, en maakt met zijn school afspraken over de te volgen opleiding. Zij-instroom draagt bij aan een flexibelere arbeidsmarkt. En het is ook een van de manieren om het lerarentekort op te lossen voor vakken waarvoor geen bevoegde docenten te vinden zijn.

Ben je als zij-instromer in dienst bij de school?

Ja. Je solliciteert op een functie, en krijgt een aanstelling als zij-instromer. Je bent dus geen student, maar een echte werknemer van de school. Je ontvangt ook gewoon een salaris. Wel zijn er – anders dan bij je collega’s - vaste afspraken over het halen van je lesbevoegdheid. En als zij-instromer krijg je altijd een tijdelijk contract, meestal in deeltijd.

Welke scholen nemen zij-instromers aan?

Scholen die lerarenvacatures hebben, geven altijd aan of die geschikt zijn voor zij-instromers. Wil je graag werken bij een bepaalde school, maar zijn er geen vacatures voor zij-instromers? Dan kan het zinvol zijn om een open sollicitatie te sturen. Of bied jezelf aan als gastdocent.

Is er een oriëntatiecursus, zodat ik weet of het onderwijs iets voor mij is?

Ja, die zijn er. Een aantal onderwijscentra en lerarenopleidingen bieden een oriëntatiecursus aan. Om kennis te maken met het vak van leraar in het voortgezet onderwijs. Ook kun je een didactische of pedagogische cursus doen. Daarmee kun je ervaren wat lesgeven eigenlijk inhoudt.

Een diploma voor leraar in het buitenland? Kan ik dan toch aan de slag?

Wanneer je een diploma voor leraar behaald hebt in het buitenland dan kun je contact opnemen met Nuffic of DUO om jouw diploma te laten erkennen voor Nederland. DUO bepaalt wat je nog voor deze erkenning moet doen.

Waar vind ik een lerarenopleiding in mijn vak?

Er zijn verschillende lerarenopleidingen. Niet bij alle lerarenopleidingen kun je de opleiding volgen voor het door jouw gewenste vak. Vraag is ook of je een bachelor of master wilt volgen. Voor een snelle keuze voor een lerarenopleiding kijk op www.studiekeuze123.nl. Dit is een website die alle opleidingen per instituut aanbiedt.