Stappenplan

Kijk hoe het voortgezet onderwijs is veranderd

De afgelopen jaren is er heel wat veranderd in het voortgezet onderwijs. Aanpassing en uitbreiding van schooltypen, andere lesmethoden, nieuwe vakken. Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het voortgezet onderwijs anno nu in jouw vakgebied. Bezoek scholen, praat met leraren, leerlingen, andere herintreders. Bied jezelf aan als gastdocent en ervaar hoe het is om in deze tijd voor de klas te staan. En beantwoord dan – eerlijk – de vraag of het vak nog bij je past. 

Bedenk dat in het voortgezet onderwijs nu veel minder klassikaal wordt gewerkt dan jaren geleden. Je doet nu veel meer dan alleen voor het bord staan. Zowel tijdens als buiten de lesuren heb je een coachende en begeleidende rol. Met een team van collega’s ben je verantwoordelijk voor een groep leerlingen. Je denkt mee over nieuwe lesprogramma’s en maakt gebruik van moderne leermiddelen, zoals de elektronische leeromgeving. Ook verricht je coördinerende taken en gaat je aandacht uit naar het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Leraar is een beroep, waarin je veel van jezelf kwijt kunt.

Ga na of je het aankunt

Stel: je vindt weer een baan in het voortgezet onderwijs. In veel gevallen sta je dan meteen voor de klas. Vooral in het begin is dat zwaar. Bereid je daarop voor. Natuurlijk neem je je ervaring uit het verleden mee. Maar je zult veel tijd moeten investeren in het ophalen van kennis en het volgen van een opfriscursus of opleiding. Kun je daarvoor de tijd en energie vrijmaken?

Solliciteer

Wil je graag weer aan de slag in het voortgezet onderwijs? Ga solliciteren! Dat kan direct bij een school, via vacaturesites, door je aan te melden bij een bemiddelingsorganisatie voor herintreders… Onder het kopje ‘Arbeidsmarkt’ elders op deze website vind je meer informatie. Het kan zijn dat een geschiktheidsonderzoek deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Dat verschilt van school tot school.

Maak duidelijke afspraken over je opleidingstraject

Je hebt gesolliciteerd en de school en jij zijn allebei enthousiast. Op basis van het geschiktheidsonderzoek en/of het sollicitatiegesprek stel je – als dat nodig is - een opleidingstraject samen om je kennis en vaardigheden weer op peil te brengen. Dat doe je samen met de school en soms met de lerarenopleiding. Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt. Zodat jullie allemaal weten waar je aan toe bent. Waarover je afspraken kunt maken.

  • Over de uren die je besteedt aan lesgeven en aan je eigen opleiding - worden je opleidingsuren doorbetaald of volg je de studie in je eigen tijd? 
  • Over de begeleiding die je vanuit school krijgt – vooral in het begin is het belangrijk dat je niet ‘aan je lot wordt overgelaten’.
  • Over wie wat aan opleiding betaalt – voor subsidiemogelijkheden, bekijk de website van DUO (www.duo.nl), en de mogelijkheid om opleidingskosten af te trekken van de belasting.