Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Van onbevoegd naar bevoegd

Van onbevoegd naar bevoegd

Het kan zijn dat je al als leraar in het voortgezet onderwijs werkt, maar officieel niet bevoegd bent om les te geven. Een les wordt bevoegd gegeven als je als leraar een getuigschrift hebt waaruit blijkt dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen voor het vak. In de wet en de cao is afgesproken dat een leraar maximaal twee jaar onbevoegd mag lesgeven. Het ministerie van OCW en sociale partners willen graag zoveel mogelijk bevoegd gegeven lessen vanaf het najaar 2017, dat hebben ze met elkaar afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord.

Benoembaar

In de praktijk komt het voor dat lessen gegeven worden door leraren die bevoegd zijn voor een andere vak dan het vak waarvoor hij of zij bevoegd is. Sommige lessen worden gegeven door leraren die wel benoembaar zijn, maar officieel niet bevoegd zijn, bijvoorbeeld zij-instromers die nog bezig zijn met de opleiding.

Onbevoegd wel bekwaam

Wat ook kan voorkomen is dat je formeel onbevoegd bent, maar dat je wel bekwaam bent om les te geven. Je bent bijvoorbeeld een ervaren pabo-afgestudeerde en werkt in de onderbouw van het vmbo. Daarnaast kan het voorkomen dat je over buitengewone bekwaamheid beschikt.

Onbevoegd

Het komt ook voor dat lesgegeven wordt door leraren zonder enige lesbevoegdheid of met een buitenlands diploma dat niet erkend is. Sommige leraren geven een aantal uur een ander vak zonder daarvoor in opleiding te zijn. Wil je meer weten over bevoegd, benoembaar en onbevoegd in het vo? Lees hier meer.  

Wat kun je doen als je al werkt maar nog onbevoegd bent?

Hoewel de school waar je werkzaam bent verantwoordelijk is kun je het beste werk maken van het halen van een bevoegdheid. Het is verstandig om dit met jouw school te bespreken. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen van het ministerie van OCW en Sociale Partners die je verder kunnen helpen.

Speciale trajecten en subsidie pabo-gediplomeerden

Daarnaast blijkt dat lerarenopleidingen niet altijd aansluiten op de vraag van leraren en scholen. Daar wordt wel wat aan gedaan. Ben je als leraar benoemt met een pabo-diploma in het voortgezet onderwijs en werkzaam in het vmbo? Dan kun je kiezen uit twee opleidingstrajecten om je bevoegdheid te halen. Lees meer op de website van Voion.

Subsidie voor leraren beroepsgerichte vakken

Veel vmbo-scholen zijn gestart met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Voor een aantal leraren geldt dat de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig dekt. Leraren die lesgeven in het vmbo kunnen met subsidie korte opleidingstrajecten volgen. De lerarenopleidingen hebben voor een aantal specifieke doelgroepen korte trajecten ontwikkeld. Lees meer op de website van Voion.

Stimuleringsregelingen

Wellicht kun je gebruik maken van een stimuleringsregeling.  Lees meer op de op deze pagina.

Vakken en lerarenopleidingen

Je kunt ook contact opnemen met een van de lerarenopleidingen bij je in de buurt en informeren hoe een traject er voor jou uitziet. Kijk op deze pagina voor een overzicht.