Vanuit een andere baan

Leraar worden vanuit een andere baan

Wie uit een andere baan overstapt naar het onderwijs, heeft meestal geen bevoegdheid om les te geven. In een aantal gevallen kun je dan toch al in het onderwijs aan de slag. Of dat zo is, hangt van je situatie af.

Je hebt een hbo- of wo-diploma

Als je ergens wordt aangenomen - op basis van je ervaring, vakkennis en geschiktheid - kun je vaak meteen voor de klas. Meestal begin je met een deeltijdaanstelling en volg je tegelijkertijd een deeltijdstudie om je lesbevoegdheid te halen. Hoe je dat doet, spreek je af met de school waar je hebt gesolliciteerd.  

Kopopleiding

Met een bachelor-diploma kan je de hbo-kopopleiding volgen. De hbo-kopopleiding biedt je de mogelijkheid om in één jaar een tweedegraads lerarenbevoegdheid te halen. Je komt in aanmerking voor de kopopleiding wanneer je in het bezit bent van een bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak. Dit betekent dat je wat betreft kennis van een bepaald vakgebied voldoende in huis moet hebben. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of je volgens de criteria toelaatbaar bent. De kopopleiding leidt in één jaar tot een tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. 

Tabel van mogelijke instroom kopopleiding hbo (pdf, 533 kB)

Educatieve module

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je ook een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Als je de Educatieve Module hebt afgerond, ontvang je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl. Via de website van DUO kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een educatieve module. 

Zij-instroomtraject

Het zij-instroomtraject is bedoeld voor mensen die een baan hebben gevonden in het voortgezet onderwijs maar nog niet bevoegd zijn voor het juiste vak. Na een geschiktheidsonderzoek krijg je in overleg met je werkgever een passend scholingstraject. Voor het zij-instroomtraject kan het schoolbestuur subsidie aanvragen. Vanaf 1 september 2017 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor mensen die al een bevoegdheid hebben. Het wordt zo mogelijk om de overstap te maken vanuit het po naar het vo. Ook wordt het mogelijk om met de zij-instroomregeling een andere bevoegdheid te halen.

Om in aanmerking te komen voor een speciaal zij-instroomtraject moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding.
  • Wanneer je de afgelopen twee jaar geleden hebt ingeschreven gestaan bij een lerarenopleiding kom je in aanmerking mits je ook een diploma hebt gehaald.

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald.

Meer informatie over de zij-instroomregeling en een aanvraagformulier vindt je op de site van DUO.

Je hebt een mbo-diploma

Kom je uit de technische branche en ben je geschikt voor het onderwijs? Dan kun je gaan lesgeven in een aantal technische, beroepsgerichte vakken in het vmbo. Je moet wel beschikken over een bijbehorend mbo-diploma, voldoende werkervaring en vakkennis. Je hebt twee jaar de tijd om je lesbevoegdheid te halen. Hoe je dat doet, spreek je af met de school waar je hebt gesolliciteerd. Heb je een mbo-diploma, dan kun je er ook voor kiezen om eerst een lerarenopleiding te doen. Of om naar een ondersteunende functie in het onderwijs te solliciteren (onderwijsassistent of –ondersteuner).

 

Je hebt een havo/vwo-diploma

Je hebt wel al een paar jaar werkervaring, maar nog geen bevoegdheid. Je start dan eerst met de lerarenopleiding. Soms kan de lerarenopleiding besluiten om je vrijstellingen te geven omdat je al veel kennis en ervaring in je werk hebt opgedaan.

 

Je hebt geen diploma

De school waar je solliciteert, kijkt vooral naar je specialisatie, werkervaring, vakkennis, geschiktheid en ervaring in het werken met groepen jongeren. Als je kunt aantonen dat je hebt gewerkt op hbo- of wo-niveau, dan kun je soms meteen voor de klas, mits je naast je werk een deeltijd lerarenopleiding volgt om je bevoegdheid te behalen. Soms moet je eerst (een deel van) de lerarenopleiding afronden voor je voor de klas aan de slag kunt. 

Kortom: het voortgezet onderwijs biedt kansen. Zelfs als je nog geen lesbevoegdheid hebt. Zo’n overstap vraagt wel wat van je. Wil je weten wat je te wachten staat als je vanuit een andere baan overstapt naar het voortgezet onderwijs? Bekijk het stappenplan.