Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vanuit een andere studie

Leraar worden vanuit een andere studie

Als hbo‘er of wo’er zonder lerarenopleiding is het mogelijk om je tijdens of net na je studie al te richten op een loopbaan in het onderwijs. Naast het hebben een diploma van het hoger onderwijs is een belangrijke vereiste dat je het interessant vindt om met jongeren te werken. 

Je bent nog aan het studeren

Educatieve minor

Met een minor kun je je tijdens de bachelorstudie al voorbereiden op de kopopleiding. Een minor is een studieonderdeel in de bachelorfase (eerste drie jaar) van een universitaire opleiding. 

Wie een universitaire studie in de richting van een schoolvak doet, kan kiezen voor de educatieve minor. Een student die zijn bacheloropleiding én de educatieve minor met goed gevolg doorloopt, krijgt een beperkte tweedegraadsbevoegdheid: een lesbevoegdheid voor vmbo-tl en onderbouw havo/vwo. 

De educatieve minor wordt aangeboden door alle Nederlandse universiteiten met een lerarenopleiding. De schoolvakken waarin de educatieve minor wordt aangeboden, de aansluitende vooropleidingen en het studieprogramma kunnen verschillen per universiteit. Wel geldt in alle gevallen dat een student ingeschreven moet zijn bij een bacheloropleiding in de richting van het schoolvak, en dat hij of zij van die opleiding al ten minste 90 studiepunten heeft behaald.

Verwantschapstabel educatieve minor

Deze tabel geeft aan welke bachelor opleiding (in combinatie met een educatieve minor) de student moet volgen om leraar te kunnen worden. De tabel laat ook zien wat voor een soort leraar de student kan worden.

Bekijk de verwantschapstabel educatieve minor (pdf, 811 kB)

Je hebt een bachelor of master afgerond

Tweedegraadsbevoegdheid: Kopopleiding

Voor een bepaalde groep hbo- en wo-bachelors is er een kopopleiding. Je komt in aanmerking voor de kopopleiding wanneer je in het bezit bent van een bacheloropleiding die direct aansluit bij een schoolvak. Dit betekent dat je wat betreft kennis van een bepaald vakgebied voldoende in huis moet hebben. Tijdens een intakegesprek wordt beoordeeld of je volgens de criteria toelaatbaar bent. De kopopleiding leidt in één jaar tot een tweedegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs.

Tabel van mogelijke instroom kopopleiding hbo (PDF, 538Kb)

Beperkte Tweedegraadsbevoegdheid: Educatieve module

Als je al een bachelor (of doctoraal) in (de richting van) een schoolvak hebt afgerond, kun je ook een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Als je de Educatieve Module hebt afgerond, ontvang je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid voor onderbouw havo-vwo en voor vmbo-tl. Via de website van DUO kan subsidie worden aangevraagd voor het volgen van een educatieve module. Via de verwantschapstabel educatieve minor kun je zien met welke opleidingen je in aanmerking komt.

Eerstegraadsbevoegdheid: Tweejarige educatieve master

In de tweejarige educatieve master worden vakopleiding en de bijhorende lerarenopleiding geïntegreerd aangeboden. Wanneer je klaar bent met je bachelor kun je kiezen voor een tweejarige educatieve master wanneer je wilt specialiseren in een vakgebied én je lesbevoegdheid wilt halen.

Eerstegraadsbevoegdheid: Eenjarige educatieve master

Als je een wo-master getuigschrift hebt, kun je in hetzelfde schoolvak eerstegraads leraar worden via de eenjarige universitaire lerarenopleiding. Neem voor de mogelijkheden contact op met één of meerdere universiteiten waar jij je lerarenopleiding zou willen volgen.

Wie na de bacheloropleiding zijn ‘Master of Arts’ of ‘Master of Science’ behaalt, kan via een educatieve master de eerstegraadsbevoegdheid halen. Als je niet over het juiste masterdiploma, maar wel over een aanverwant masterdiploma beschikt, kun je in sommige gevallen toch instromen in de educatieve master. In de brochure Vakinhoudelijk masterniveau zijn landelijke richtlijnen vastgelegd. Op basis van deze richtlijnen beslissen Universitaire Lerarenopleidingen of je kunt worden toegelaten tot de opleiding. De brochure beschrijft de vakinhoudelijke bagage die mag worden verwacht van eerstegraads leraren in het voortgezet onderwijs. Voor elk schoolvak is een overzicht gegeven van de omvang en de inhoud van de vakopleiding.

Bekijk de brochure vakinhoudelijk masterniveau (pdf, 484 kB)