Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vanuit het basisonderwijs

Leraar worden vanuit het basisonderwijs

Met een pabo-diploma ben je niet bevoegd om les te geven in het voortgezet onderwijs. Maar als je de overstap wilt maken, kun je vaak al wel voor de klas. Tegelijkertijd volg je een opleiding om je lesbevoegdheid te halen. 

De overstap maken

Met een pabo-diploma kan je bij de meeste scholen voor voortgezet onderwijs direct voor de klas. Meestal begin je met een deeltijdaanstelling, daarnaast volg je je opleiding. Je hebt twee jaar de tijd om de juiste lesbevoegdheid te halen, via een lerarenopleiding in het vak dat je geeft. 

Op basis van je kennis en ervaring krijg je waarschijnlijk vrijstellingen - zo kun je de opleiding versneld doorlopen. Het didactische gedeelte van het lerarenvak hebben pabo-gediplomeerden al goed onder de knie. Er gaat bij een overstap naar het vo veel tijd en energie zitten in het je eigen maken van de vakinhoud, blijkt uit eerdere ervaringen van overstappers. Twee jaar is vaak niet genoeg om je bevoegdheid te halen, naast je nieuwe baan. Vanaf 2017 worden bovendien de eisen aan bevoegdheid aangescherpt, houdt hier rekening mee in de planning van je overstap. 

Om meer informatie te krijgen over hoe jouw traject naar bevoegdheid er uit komt te zien met jouw specifieke opleiding en kennis, neem dan contact op met een lerarenopleiding waar jij je studie zou willen volgen. 

Kijk ook naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij je opleidingstraject zoals de Lerarenbeurs, Subsidie zij-instroom en Tegemoetkoming leraren.

Zij-instroomtraject

Pabo-gediplomeerden komen sinds 2017 ook in aanmerking voor de zij-instroomregeling. Je volgt dan een speciaal zij-instroomtraject Een zij-instroomtraject maakt het mogelijk om leraar te worden zonder dat men hiervoor de reguliere lerarenopleiding volgt. Het gaat om een maatwerktraject, afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring. Het traject is korter dan een reguliere voltijd, deeltijd of duale lerarenopleiding en leidt relatief snel tot een bevoegdheid. Uitgangspunt hierbij is dat de zij-instromer tegelijkertijd als leraar aan de slag gaat.

Voor scholen die zij-instromers aannemen is een speciale zij-instroomsubsidie beschikbaar. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding worden dan uit de subsidie betaald. Meer informatie over deze regeling en een aanvraagformulier vindt u op de site van DUO.

Meer informatie over de zij-instroomregeling en een aanvraagformulier vindt je op de site van DUO.

Beperkte lesbevoegdheid

Soms heb je met je pabo-diploma al een beperkte lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs: 

  • Als je vóór 2006 je pabo-opleiding hebt afgerond, mag je wel begeleiding geven aan leerlingen met een indicatie in het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs. 
  • Met een diploma van de voorloper van de pabo, de Pedagogische Academie (tot 1986), mag je Nederlands geven in het vmbo en het praktijkonderwijs. Op je getuigschrift moet dan wel de bevoegdheid 'Nederlands 3e graads' vermeld staan. 

Kortom: het voortgezet onderwijs biedt kansen voor overstappers vanuit het basisonderwijs. Zo’n overstap vraagt wel wat van je. Wil je weten wat je te wachten staat als je vanuit het basisonderwijs overstapt naar het voortgezet onderwijs? Bekijk het stappenplan. 

Opleidingstrajecten pabogediplomeerden in het vmbo

Vanaf 1 februari 2017 kunnen leraren die op basis van een pabo-diploma benoemd zijn in het vo en als leraar werkzaam zijn in het vmbo kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:

  • een maatwerk-opscholingstraject met een duur van 30 ec., leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid groepsleerkracht vmbo onderbouw basis-kader;
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een tweedegraads bevoegdheid in één van de schoolvakken.

Voor meer info over de opscholing- en maatwerktrajecten en het aanmelden hiervoor kijk je op de site van de VO-raad.