Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Merel volgt de lerarenopleiding

Merel volgt de lerarenopleiding

Merel Heuberger (27), ULO-studente Nederlands aan de Vrije Universiteit Amsterdam

‘Voor het eerst doe ik iets waarvan ik denk: Yes, dit vind ik echt leuk! Voordat ik begon aan de lerarenopleiding heb ik eerst cultuurwetenschappen gestudeerd en daarna Nederlands. Hoewel ik twee bachelors en een master Nederlands heb afgrond, waren er niet veel banen die me leuk leken. Ik speelde al wel met het idee om later leraar te worden. Dat blijkt nu inderdaad bij mij te passen.

Toen ik zelf op de middelbare school zat was ik een nare puber en niet altijd even aardig tegen mijn docenten. Op die leeftijd had ik gewoon weinig interesse in schoolvakken. Toch heb ik heel goede herinneringen aan mijn middelbare schooltijd. Ook nu vind ik het een fijne plek. Kinderen zijn mooi. Ze dagen je uit en kunnen je verrassen. Een van mijn leerlingen oogt vaak ongeïnteresseerd en kletst veel in de klas. Toen er een moeilijke toets aan kwam, vroeg hij wat ik zou doen als hij een acht zou halen. ‘Dan gaat het dak eraf en ga ik trakteren’, zei ik. Dat verwachtte hij niet. Hij deed vervolgens enorm zijn best en haalde inderdaad een acht. Op zo’n moment ben ik erg trots. Uiteraard heb ik getrakteerd.

Pittig

De lerarenopleiding zelf vind ik best pittig. Vooral de combinatie studie-stage is zwaar. Doordat ik vooral focus op het lesgeven schiet de studiestof er af en toe bij in. Elke maandag volg ik colleges, dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik bezig met mijn lessen en donderdag is een zelfstudiedag. Dan zou ik me moeten voorbereiden op de studiedag op de VU, door artikelen te lezen en opdrachten te maken, maar vaak ben ik dan nog lessen voor mijn leerlingen aan het voorbereiden of toetsen aan het nakijken.

Het is een goede opleiding. Ze doen er zoveel mogelijk aan om de theorie te koppelen aan de praktijk. Sommige dingen kan ik direct toepassen. Zo las ik een artikel dat oefenen met alleen examenteksten, als voorbereiding op het eindexamen Nederlands, weinig oplevert. Die examenteksten zijn vaak erg moeilijk en daardoor niet heel motiverend voor de gemiddelde leerling. Scholieren leren veel meer wanneer ze ‘normale’ teksten lezen. Ik probeer zelf vooral teksten uit te zoeken met onderwerpen die dicht bij de leerlingen staan, zoals onlangs een artikel over sms-taal. Dat vinden ze leuk.

Veelzijdig vak

Op de VU heb ik algemene colleges en colleges vakdidactiek. We begonnen met z’n vijven. Een klein clubje dus, waardoor we goed contact hebben. We kunnen elkaar regelmatig steun bieden. Ook krijgen we veel begeleiding van de vakdidacticus. Inmiddels zijn er nieuwe studenten ingestroomd en zijn we met achttien studenten. Wat ik vooral goed vind aan de opleiding is dat je de verschillende rollen van het leraarschap leert kennen: als leraar ben je een pedagoog, moet je je vakkennis bijhouden, gestructureerde lessen opstellen, die ook goed uitvoeren en af en toe conflicten oplossen. Best een veelzijdig vak dus.

Ik geef les op het Amstelveen College, vooral aan een 4-vwo klas, maar daarnaast oefen ik ook in alle bovenbouwklassen havo en vwo. Ook begeleid ik een creatief schrijven-project van een brugklas. Ik geef gemiddeld vijf uur les per week. Vanaf het begin van mijn stage ben ik gekoppeld aan een ervaren docente Nederlands. Eerst keek ik alleen bij haar les mee, maar vrij snel gaf ik de lessen zelf. Zij zit er vaak bij een geeft dan achteraf tips. Mijn eerste les kan ik me nog goed herinneren. Ik was behoorlijk zenuwachtig en kon maar de helft van de voorbereide lesstof behandelen. Halverwege mijn lesplan ging ineens de bel. Toch was het heel leuk. Ik kreeg er veel energie van en wist zeker dat ik verder wilde als leraar. Dat gevoel had ik nog nooit eerder zo sterk gehad.

Klas stil krijgen

Ik heb wel geluk met mijn stageplek. Het is een leuke school en ik heb een goede begeleidster. Ze lijkt een beetje op mij, waardoor ze goede tips kan geven. Ik vond het bijvoorbeeld lastig om de klas stil te krijgen aan het begin van de les. Zij raadde me aan om gewoon vooraan in de klas te gaan staan, zonder iets te zeggen, en de kinderen aan te staren. Dat vinden ze heel raar, waardoor je snel de aandacht terug krijgt. Ik ben niet zo streng en moet soms ook hard lachen wanneer een leerling iets geks zegt. Zo lang het leuk blijft in de klas en de leerlingen hun best doen moet dat kunnen. Soms gaan lessen anders dan ik van tevoren had bedacht. Gelukkig leer je als leraar te improviseren. Ik lig ik er niet wakker van als dingen niet goed gaan. Dat hoort er gewoon bij.

Eigenlijk weet je pas zeker of je geschikt bent als leraar wanneer je aan de lerarenopleiding begint en je stage start. Mijn stage voelt gelukkig als een bevestiging. Lesgeven vind ik heel motiverend. Eigenlijk vind ik alles op school leuk. Ik zit weleens bij een collega in de klas en verbaas me er dan vaak over hoe interessant alle lesstof is. Ik vind het jammer dat ik vroeger zo weinig interesse had in school en dat ik toen niets heb gedaan met alle beschikbare kennis. Aan de andere kant kan ik me daardoor wel inleven in ongeïnteresseerde leerlingen. Die hoeven helemaal niet vervelend te zijn. Ze zijn gewoon bezig met andere dingen. Het is de uitdaging om ze toch te betrekken bij de les.‘

Bron: www.mastersvoorhetvo.nl