Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Michiel is zij- instromer

Michiel volgt zijn hart: hij wordt zij-instromer

Michiel Thijssen (42) leraar en student Science Education and Innovation TU Delft
Je overweegt als zij-instromer het onderwijs in te gaan? Maar hoe ga je te werk? Michiel Thijssen kwam erachter dat je vooral het heft in eigen hand moet nemen. Hij raakte enthousiast over de scholen die hij bezocht en hoe open en verwelkomend die zijn. Subsidiemogelijkheden zijn er vooral als je al bij een school bent begonnen. ‘Ik ben al in gesprek met verschillende scholen en ga tegelijk in opleiding.’

Michiel (42) studeerde Natuurkunde in Leiden. Na een paar jaar promotieonderzoek maakte hij de overstap naar de wereld van wetenschappelijke uitgeverijen waarin hij 17 jaar actief was. ‘Ik bevind me nu in een periode die me gelegenheid biedt om opnieuw te kijken wat ik het liefste doe. Ik wilde op zoek naar iets dat dichter bij mezelf ligt en kwam terug bij mijn oude vak.’

Heb je onderwijservaring?

‘Ik gaf techniekles op een basisschool, een werkcollege op de universiteit, was zeilkampinstructeur. In mijn omgeving hoor ik vaak dat ik de stijl en het karakter heb voor het docentschap.’

Hoe ben je te werk gegaan?

‘Ik ging bijvoorbeeld naar een informatiebijeenkomst van de Rode Loper in Den Haag. Dat is een initiatief van middelbare scholen in de regio om onder meer zij-instromers binnen te halen. Ik ervoer die bijeenkomst als positief. Je knoopt gemakkelijk gesprekken aan met rectoren die op mij heel bevlogen overkwamen. Überhaupt kun je als geïnteresseerde gemakkelijk scholen benaderen om daar eens te gaan kijken.’

En hoe was dat?

‘Ook positief. Ik heb er nu vijf bezocht. Je kunt vaak een dag(deel) meelopen. Dan volg je lessen en praat je met docenten van de sectie. Die stelden zich in mijn geval telkens open en geïnteresseerd op. Ze vroegen ook om feedback, om zelf weer van te leren. En je observeert natuurlijk hoe de leerlingen zijn, en hoe daarmee wordt omgegaan. Voor mij is de middelbare school een leuke, dynamische omgeving.’

Je spreekt ook andere zij-instromers?

‘Ja. Want het is echt belangrijk dat je je oriënteert op hoe je studie en werk combineert. Ik sprak iemand die uiteindelijk veel langer deed over wat een eenjarige opleiding is. Die ging meteen bijna fulltime aan de slag, waardoor het studeren erbij inschoot.’

Hoe wil jij het aanpakken?

‘Ik begin in augustus aan de TU Delft aan de tweejarige master Science Education and Communication. Daarmee haal ik mijn eerstegraads bevoegdheid. Omdat ik al een master Natuurkunde heb, hoef ik maar een jaar te doen. Daarin zitten de theorie: didactiek, pedagogiek en ontwerpen van een les, en de praktijk: veel stagelopen, of meteen het diepe in als je direct in dienst treedt bij een school. Je legt geen examens af en schrijft geen scriptie, maar wordt beoordeeld op je verslagen. Ik wil dat jaar ook echt in een jaar doen, dus ik zoek voor nu een betrekkelijk kleine aanstelling van niet meer dan 0,3 fte.’

Hoe zit het financieel?

‘Er zijn meerdere stimuleringsregelingen voor omscholing tot bevoegd leraar. Die komen ook de school waar je werkt, tegemoet. Ik heb het geluk dat ik een jaar kan investeren in mijzelf. Ik verwacht mijn opleiding te kunnen volgen zonder al te grote negatieve gevolgen voor mijn inkomen. Hoe precies, dat zoek ik nog uit. Maar belangrijker is dat ik heb besloten dat ik dit hoe dan ook ga doen.’

Waar verheug je je op?

‘Ik ga echt iets heel anders doen, iets dat mijn leven gaat veranderen. Dat is spannend en gewoon ook erg leuk. Een soort ontdekkingstocht. Er zijn veel vacatures waar ik uit kan kiezen, dat is ook fijn. Ik hoop dat ik echt kan bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Als ik mezelf er zo over hoor praten, dan voelt het goed. Ik heb er zin in.’

Met dank aan: www.leraar.nl