In welke vakken kan ik lesgeven?

De vakken in het voortgezet onderwijs

In welke vakken kun je lesgeven? Dat hangt af van het schooltype: op het praktijkonderwijs en het vmbo worden andere vakken gegeven dan op havo of vwo. Goed om te weten: sommige scholen gebruiken andere namen voor dezelfde vakken. En weer andere scholen hebben het over ‘leergebieden’, waarin meerdere vakken worden gebundeld. Vmbo kent een onderscheid tussen vmbo-t (theoretische leerweg) en vmbo-b (beroepsgerichte leerweg). Op vmbo kiest een leerling altijd een combinatie van een leerweg en een sector of een combinatie van sectoren.