Exact PRO VMBO

Exacte vakken pro/vmbo

Lerarenopleidingen bestaan doorgaans uit een vakinhoudelijk en educatief gedeelte. Daarnaast loop je stage om de opgedane kennis in praktijk te brengen.

In de lerarenopleiding Wiskunde krijg je vakken als meetkunde, algebra en statistiek. Bij scheikunde werk je vaak met proefjes en leer je hoe die veilig kunt laten verlopen. Natuur- en scheikunde worden op veel scholen in de onderbouw in de tweede en soms ook in de derde klas gemeenschappelijk gegeven. Naast een vakinhoudelijk gedeelte leer je hoe je de opgedane kennis kunt overbrengen en welke leermethoden daarvoor geschikt zijn. Je verbetert ook je communicatieve en sociale vaardigheden, want die heb je nodig in je contacten met leerlingen, ouders en collega’s.

Stages

Tijdens stages doe je praktijkervaring met doceren op en krijg je zicht op wat er allemaal bij lesgeven komt kijken. Al vanaf het eerste jaar sta je zelf voor de klas. Je leert toetsen op te stellen, hoe je leerlingen begeleidt en stimuleert, hoe je vergadert met collega’s en hoe je verschillende media kunt gebruiken tijdens de lessen. Voor het studieprogramma en de toelatingseisen kijk je op de website van de lerarenopleidingen.

Tweedegraads en eerstegraads

Een tweedegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vo/bve. Je mag dan lesgeven aan de eerste drie klassen van havo en vwo, het praktijkonderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Een tweedegraads bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding aan een hogeschool. Je kiest een vak waarin je wilt lesgeven en daarvoor haal je je bevoegdheid.

Een eerstegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vho (voorbereidend hoger onderwijs). Je mag dan lesgeven aan de hele onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook aan de bovenbouw van havo en vwo. Je eerstegraads bevoegdheid kun je halen via de universitaire lerarenopleiding na je master, of de master of education na je bachelor. Ook bij de hbo-lerarenopleidingen kun je je eerstegraads bevoegdheid halen via een master.

Arbeidsmarktperspectief

De komende jaren zijn vooral docenten vreemde talen en exacte vakken nodig. Vooral binnen
het eerstegraads vakgebied ontstaat een behoefte aan deze docenten. Eerstegraads lessen voor exacte vakken en vreemde talen worden relatief vaak gegeven door docenten van 55 jaar of ouder. Deze ervaren docenten zullen op den duur de sector verlaten vanwege (pre)pensionering. Op dit moment is echter de instroom van studenten aan de eerstegraads lerarenopleidingen voor deze vakken beperkt. Scholen zullen daarom straks moeite hebben om voldoende gekwalificeerd personeel voor deze vakken te vinden. Bij andere vakken is hiervan geen sprake. Wel verschilt de situatie per regio.

Tegemoetkoming in de studiekosten

Het ministerie van OCW wil voor de vakken informatica, natuurkunde, wiskunde en scheikunde extra eerstegraads leraren opleiden. Daarom is er voor deze opleidingen een tegemoetkoming in de studiekosten beschikbaar. Lees meer op de website www.mastersvoorhetvo.nl.

Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Biologie Algemene Natuur-wetenschappen (ANW) Informatica Techniek
Fontys Hogescholen https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/godsdienst-en-levensbeschouwing/ https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Scheikunde-deeltijd.htm?highlight=scheikunde https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Wiskunde-voltijd.htm?highlight=wiskunde https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Biologie-voltijd.htm?highlight=biologie http://fontys.nl/Studeren/Hulp-bij-studiekeuze/Interessegebieden-1/Onderwijs.htm
Fontys Sittard https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Science-and-Technology-voltijd-1.htm
Fontys Tilburg https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Science-and-Technology-deeltijd.htm
Fontys Eindhoven https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Technisch-Beroepsonderwijs-kopopleiding-verkorte-opleiding-voor-hbo-wo.htm
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-natuurkunde https://www.nhl.nl/opleiding/deeltijd/leraar-scheikunde https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-wiskunde https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-biologie
Christelijke Hogeschool Windesheim http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-natuurkunde/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-scheikunde/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-wiskunde/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-biologie/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-technisch-beroepsonderwijs/
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-natuurkunde/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-scheikunde/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-wiskunde/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-biologie/vt
Hogeschool Utrecht http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Natuurkunde-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Scheikunde-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Wiskunde-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Biologie-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Techniek-tweedegraads
Hogeschool van Amsterdam http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-natuurkunde.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-scheikunde.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-wiskunde-deeltijd.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-biologie-deeltijd.html
Hogeschool Rotterdam https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-natuurkunde/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-wiskunde/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-biologie/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-technisch-beroepsonderwijs/voltijd/
Driestar Educatief https://www.driestar-educatief.nl/Studeren/Hbo-opleidingen/Leraar-Wiskunde
Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Biologie Algemene Natuur-wetenschappen (ANW) Informatica Techniek
Universiteit van Amsterdam (UvA) http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-natuurkunde/lerarenopleiding-natuurkunde.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-scheikunde/lerarenopleiding-scheikunde.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-scheikunde/lerarenopleiding-scheikunde.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-biologie/lerarenopleiding-biologie.html
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-natuurkunde/index.aspx http://masters.vu.nl/en/programmes/leraar-vho-scheikunde/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-wiskunde/index.aspx http://masters.vu.nl/en/programmes/leraar-vho-biologie/index.aspx
Technische Universiteit Delft (TUD) https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/ https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/ https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/ https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/sec/msc-science-education-and-communication/lerarenopleiding-science-education-track/
Technische Universiteit Eindhoven (TUE) https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/graduate-programs/science-education-and-communication/ https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/graduate-programs/science-education-and-communication/ https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/graduate-programs/science-education-and-communication/ https://www.tue.nl/studeren/tue-graduate-school/masteropleidingen/master-science-education-and-communication/
Universiteit Twente (UT) https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/science-education-communication/ https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/science-education-communication/ https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/science-education-communication/ https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/science-education-communication/
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) http://www.rug.nl/masters/educatie-en-communicatie-in-de-wiskunde-en-natuurwetenschappen/ http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/educatievemaster/ http://www.rug.nl/masters/educatie-en-communicatie-in-de-wiskunde-en-natuurwetenschappen/ http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/educatievemaster/ http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/onderwijs/educatievemaster/
Universiteit Leiden https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-vho-in-natuurkunde https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-vho-in-scheikunde https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-vho-in-wiskunde https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-vho-in-biologie
Radboud Universiteit Nijmegen http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/betawetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/betawetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/betawetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/betawetenschappen/
Universiteit van Utrecht http://www.uu.nl/masters/en/science-education-and-communication http://www.uu.nl/masters/en/science-education-and-communication http://www.uu.nl/masters/en/science-education-and-communication http://www.uu.nl/masters/en/science-education-and-communication http://www.uu.nl/masters/en/science-education-and-communication