Kunstvakken en LO HAVO VWO

Kunstvakken en Lichamelijke Opvoeding havo/vwo

Lerarenopleidingen bestaan doorgaans uit een vakinhoudelijk en educatief gedeelte. Daarnaast loop je stage om de opgedane kennis in praktijk te brengen.

Kunstvakken

Binnen een lerarenopleiding in een kunstvak krijg je onderwijskundige en pedagogische vakken. Je kunt dan doceren in beeldende vakken, kunst- en cultuurgeschiedenis, culturele en kunstzinnige vorming (ckv) en het vak kunst. Tijdens de studie staat je kunstzinnige ontwikkeling centraal. Daarnaast krijg je ook veel theorievakken en werk je aan je didactische vaardigheden. Als snel mag je kiezen tussen de meer beeldende vakken en vormgeving.

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding doe je kennis op over allerlei bewegingsvormen. Tegelijkertijd leer je didactische vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan gebieden als beweging, sport, anatomie en voeding. Je leert hoe je leerlingen kunt begeleiden en enthousiast kunt maken voor sport en er is aandacht voor de omgang met moeilijke leerlingen. Ook het organiseren van projecten en het bedenken van nieuwe lesvormen komen aan bod.
Voor het studieprogramma en de toelatingseisen kijk je op de website van één van de lerarenopleidingen.

Eerstegraads en tweedegraads

De opleiding in de kunstvakken en LO zijn zogenaamde ongegradeerde opleidingen. Bij het halen van een diploma in een van deze vakken mag je lesgeven in het eerste en tweedegraads gebied.

Arbeidsmarktperspectief

De komende jaren zijn vooral docenten vreemde talen en exacte vakken nodig. De kunstvakken en vakken op het gebied van lichamelijke opvoeding worden niet aangemerkt als ‘tekortvakken’. Dit betekent dat het moeilijker is om na je afstuderen gelijk een baan te vinden. Regionaal kan het arbeidsmarktperspectief echter per vak verschillen.

Overzicht lerarenopleidingen Kunstvakken en LO

Hogescholen

Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Beeldende vakken Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) Kunst algemeen (KUA) Lichamelijke opvoeding Muziek
Fontys Hogescholen http://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Docent-Beeldende-Kunst-en-Vormgeving-voltijd.htm http://fontys.nl/Studeren/Hulp-bij-studiekeuze/Interessegebieden-1/Onderwijs.htm https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Lerarenopleiding-Lichamelijke-Opvoeding-ALO.htm?returnurl=%7B%22fields%22%3A%5B%5D%2C%22keywords%22%3A%22lichamelijke%22%7D
Hanze Hogeschool https://www.hanze.nl/nld/onderwijs/gezondheid/instituut-voor-sportstudies/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-lichamelijke-opvoeding-alo
Christelijke Hogeschool Windesheim http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/bewegen-en-sport/lerarenopleiding-lichamelijke-opvoeding-eerstegraads/
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-lichamelijke-opvoeding/vt/
Hogeschool van Amsterdam http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/academie-voor-lichamelijke-opvoeding.html
Hogeschool Rotterdam https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/docent-beeldende-kunst-en-vormgeving/voltijd/
Haagse Hogeschool https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/halo-voltijd/voor-de-opleiding
Hogeschool voor de Kunsten https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/bachelors/halo-voltijd/voor-de-opleiding http://www.hku.nl/Opleidingen/BeeldendeKunst/BachelorOfFineArtAndDesignInEducationVoltijd.htm
Artez Hogeschool voor de Kunsten https://www.artez.nl/opleidingen?study_directions_nl%5B0%5D=Docentenopleiding https://www.artez.nl/opleidingen?study_directions_nl%5B0%5D=Docentenopleiding https://www.artez.nl/opleidingen?study_directions_nl%5B0%5D=Docentenopleiding
Willem de Kooning Academie https://www.wdka.nl/programmes/fine-art-design-teacher-training https://www.wdka.nl/programmes/fine-art-design-teacher-training
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten https://www.breitner.ahk.nl/opleidingen/docent-beeldende-kunst-en-vormgeving/voltijd/?_ga=2.136360624.1211887018.1511170200-204295639.1511170200 https://www.breitner.ahk.nl/opleidingen/docent-beeldende-kunst-en-vormgeving/voltijd/?_ga=2.136360624.1211887018.1511170200-204295639.1511170200 https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/studie/docent-muziek/?_ga=2.163307196.1211887018.1511170200-204295639.1511170200

Universitair

Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Beeldende vakken Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV) Kunst algemeen (KUA) Lichamelijke opvoeding Muziek
Universiteit van Amsterdam (UvA) http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-kunstgeschiedenis-en-culturele-en-kunstzinnige-vorming-kunst-algemeen/lerarenopleiding-kunstgeschiedenis-en-culturele-en-kunstzinnige-vorming-kunst-algemeen.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-kunstgeschiedenis-en-culturele-en-kunstzinnige-vorming-kunst-algemeen/lerarenopleiding-kunstgeschiedenis-en-culturele-en-kunstzinnige-vorming-kunst-algemeen.html
Universiteit Leiden http://www.mastersinleiden.nl/programmes/leraar-vho-in-kunstgeschiedenis-en-culturele-en-kunstzinnige-vorming https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/kunstgeschiedenis/over-de-opleiding
Radboud Universiteit Nijmegen http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/