Maatschappij HAVO VWO

Maatschappij havo/vwo

Lerarenopleidingen bestaan doorgaans uit een vakinhoudelijk en educatief gedeelte. Daarnaast loop je stage om de opgedane kennis in praktijk te brengen.

Inhoud en vakken

Binnen de lerarenopleiding Aardrijkskunde verdiep je je vakinhoudelijk in bijvoorbeeld sociale geografie. Binnen Economie kijk je vanuit economisch perspectief naar de overheid en bestudeer je het gedrag van consumenten en bedrijven. In de lerarenopleiding Geschiedenis bestudeer je verschillende periodes van de geschiedenis, van de oudheid tot het heden. Ook is er aandacht voor thematische vakken als geschiedenis van de Europese Unie, economische geschiedenis of amerikanistiek.

Naast een vakinhoudelijk deel doe je verschillende didactische vaardigheden op tijdens de lessen vakdidactiek en onderwijskunde. Hier staat niet alleen het lesgeven en het aanleren van vaardigheden centraal, maar is er ook aandacht voor het begeleiden van leerlingen en het organiseren van projecten op school. De ontwikkeling van goede sociale en communicatieve vaardigheden is belangrijk, omdat je immers voortdurend te maken hebt met mensen (leerlingen, ouders, collega’s).

Stage

Hoe verder je in de studie komt, hoe meer stage je moet lopen. Van jou wordt verwacht dat je al snel zelf voor de klas gaat staan om zo je competenties verder te ontwikkelen.
Voor het studieprogramma en de toelatingseisen kijk je op de website van één van de lerarenopleidingen.

Eerstegraads of tweedegraads

Een tweedegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vo/bve. Je mag dan lesgeven aan de eerste drie klassen van havo en vwo, het praktijkonderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Een tweedegraads bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding aan een hogeschool. Je kiest een vak waarin je wilt lesgeven en daarvoor haal je je bevoegdheid.

Een eerstegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vho (voorbereidend hoger onderwijs). Je mag dan lesgeven aan de hele onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook aan de bovenbouw van havo en vwo. Je eerstegraads bevoegdheid kun je halen via de universitaire lerarenopleiding. Ook bij de hbo-lerarenopleidingen kun je je eerstegraads bevoegdheid halen via een master.

Arbeidsmarktperspectief

De komende jaren zijn vooral docenten vreemde talen en exacte vakken nodig. De vakken op maatschappelijk gebied worden niet aangemerkt als ‘tekortvakken’. Dit betekent dat het moeilijker is om na je afstuderen gelijk een baan te vinden. Regionaal kan het arbeidsmarktperspectief echter per vak verschillen.

Overzicht lerarenopleidingen Maatschappij

Hogescholen

Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Aardrijks-kunde Geschiedenis Levens-beschouwing Filosofie Maatschappij-leer Economie Management en Organisatie Verzorging
Fontys Hogescholen https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Aardrijkskunde-Master.htm?highlight=aardrijkskunde https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Geschiedenis-Master.htm?highlight=geschiedenis https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-GodsdienstLevensbeschouwing-voltijd-1.htm?highlight=levensbeschouwing https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Maatschappijleer-Master.htm?highlight=maatschappijleer https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Algemene-Economie-deeltijd.htm?highlight=economie https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Gezondheidszorg-en-Welzijn-deeltijd.htm?highlight=verzorging
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-aardrijkskunde https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-geschiedenis https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-maatschappijleer https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-algemene-economie https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-gezondheidszorg-welzijn
Christelijke Hogeschool Windesheim http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-aardrijkskunde/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-geschiedenis/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-economie/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-gezondheidszorg-en-welzijn/
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-aardrijkskunde/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-geschiedenis/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-economie/vt
Hogeschool Utrecht http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Aardrijkskunde-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Geschiedenis-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Gezondheidszorg-en-Welzijn-tweedegraads
Hogeschool van Amsterdam http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-aardrijkskunde.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-geschiedenis.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-maatschappijleer.html http://www.hva.nl/opleiding/leraar-algemene-economie/leraar-algemene-economie.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-gezondheidszorg-en-welzijn.html
Hogeschool INHOLLAND https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-aardrijkskunde/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-geschiedenis/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-maatschappijleer/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-algemene-economie/
Hogeschool Rotterdam https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-aardrijkskunde/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-geschiedenis/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-maatschappijleer/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-algemene-economie/voltijd/
Driestar Educatief https://www.driestar-educatief.nl/Studeren/Hbo-opleidingen/Leraar-Geschiedenis https://www.driestar-educatief.nl/Studeren/Hbo-opleidingen/Leraar-Economie
Hogeschool Leiden https://www.hsleiden.nl/lerarenopleiding-gzw
De gereformeerde hogeschool https://www.viaa.nl/opleidingen/godsdienstleraar/

Universitair

Een overzicht van de vakken per instelling
De vakken in havo/vwo Aardrijks-kunde Geschiedenis Levens-beschouwing Filosofie Maatschappij-leer Economie Management en Organisatie Verzorging
Universiteit van Amsterdam (UvA) http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-aardrijkskunde/lerarenopleiding-aardrijkskunde.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-geschiedenis-en-staatsinrichting/lerarenopleiding-geschiedenis-en-staatsinrichting.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-filosofie/lerarenopleiding-filosofie.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-maatschappijleer-en-maatschappijwetenschappen/lerarenopleiding-maatschappijleer-en-maatschappijwetenschappen.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-algemene-economie/lerarenopleiding-algemene-economie.html http://gscde.uva.nl/content-nl/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-management-en-organisatie/lerarenopleiding-management-en-organisatie.html
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-aardrijkskunde/index.aspx http://masters.vu.nl/en/programmes/leraar-vho-geschiedenis/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-godsdienst-levensbeschouwing/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-maatschappijleer-en-maatschappijwetenschappen/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-algemene-economie/index.aspx http://masters.vu.nl/en/programmes/leraar-vho-management-organisatie/index.aspx
Universiteit Twente (UT) https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/leraar-vho-maatschappijleer-maatschappijwetenschappen/ http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-economie-en-bedrijfswetenschappen/
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-aardrijkskunde/ http://www.rug.nl/masters/history-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-filosofie/ http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-maatschappijleer/ http://www.rug.nl/masters/opleiding-tot-leraar-voortgezet-onderwijs-van-de-eerste-graad-in-economie-en-bedrijfswetenschappen/
Universiteit Leiden https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-geschiedenis-en-staatsinrichting https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-godsdienst-en-levensbeschouwing https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-filosofie http://www.mastersinleiden.nl/programmes/leraar-vho-in-maatschappijleer-en-maatschappijwetenschappen https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-vho-in-algemene-economie http://www.mastersinleiden.nl/programmes/leraar-vho-in-management-en-organisatie
Radboud Universiteit Nijmegen http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/mens-maatschappijwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleiding/
Tilburg University https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/godsdienst-en-levensbeschouwing/ http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/filosofie/ http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/maatschappijleer/ http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/lerarenopleiding-algemene-economie/ http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/management-en-organisatie/
Universiteit Utrecht (UU) http://www.uu.nl/masters/geografie-educatie-en-communicatie http://www.uu.nl/masters/geschiedenis-educatie-en-communicatie