Profielvakken VMBO

Profielvakken VMBO

In het schooljaar 2016-2017 is het vmbo vernieuwd. In de bovenbouw kiezen vmbo-leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg één profiel en een aantal beroepsgerichte vakken. De leerlingen kunnen kiezen uit tien profielen en stellen een verdiepend, verbredend of profieloverstijgend programma samen.

Wat dit betekent voor (nieuwe) leraren

Om leerlingen in de profielen goed te kunnen blijven lesgeven, zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Daarmee verandert ook de inhoud van de bevoegdheidseisen. Voor een aantal leraren dekt de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig.
Niet voor alle beroepsgerichte vakken bestaan lerarenopleidingen. Daardoor heeft een aantal beroepsgerichte leraren geen mogelijkheid om via een ho-getuigschrift hun bekwaamheid voor hun vak aan te tonen. Deze leraren kunnen hun vakbekwaamheid op een andere manier aantonen. Zij kunnen bij DUO een bekwaamheidserkenning aanvragen. Bij goedkeuring van de aanvraag is de leraar bevoegd om dat vak te geven. Specifiek voor de nieuwe profielen is op de website bijscholingvmbo.nl een nascholingsaanbod beschikbaar gericht op bekwaamheidsonderhoud voor de nieuwe vakken.

Verschillende routes om bevoegd te worden

Er is geen algemene oplossing om bevoegd te worden voor de nieuwe profielen. Gezien de diversiteit aan huidige beroepsgerichte vakken en achtergronden van de leraren die het onderwijs in deze vakken verzorgen, blijven er verschillende routes.
Van een deel van de leraren wordt de tweedegraads bevoegdheid rechtstreeks omgezet naar een bevoegdheid voor een nieuw profiel. Dit is van toepassing op leraren in de profielen Bouwen, wonen en interieur, Economie en ondernemen, Groen, en Zorg en welzijn. Daarnaast zijn er leraren met een tweedegraads bevoegdheid voor wie een rechtstreekse omzetting niet geldt.
In de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO  zijn de bevoegdheden voor vakken waarvoor een lerarenopleiding bestaat, omgezet naar de profielvakken. Ook aanstaande leraren kunnen de tabel raadplegen en zien hoe zij een bevoegdheid kunnen halen voor één van de nieuwe profielvakken.
Lees ook de brief van staatssecretaris Dekker ‘Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo’