Talen HAVO VWO

Talen havo/vwo

Lerarenopleidingen bestaan doorgaans uit een vakinhoudelijk en educatief gedeelte. Daarnaast loop je stage om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Tijdens een lerarenopleiding in een van de moderne talen verdiep je je in het vakgebied door vakken als letterkunde, fonetiek en grammatica te volgen. Je kijkt niet alleen naar taal, maar ook naar bijvoorbeeld de cultuur en geschiedenis van een land waar de taal wordt gesproken. Behalve dat je vakinhoudelijke kennis krijgt, verdiep je je ook in de didactiek. Je leert hoe je de opgedane kennis kunt overbrengen en welke leermethoden daarvoor geschikt zijn. Je werkt aan je communicatieve en sociale vaardigheden, want die heb je nodig in je contacten met leerlingen, ouders en collega’s.

Stages

Tijdens stages doe je praktijkervaring met doceren op en krijg je zicht op wat er allemaal bij lesgeven komt kijken. Je leert toetsen op te stellen, hoe je leerlingen begeleidt en stimuleert, hoe je vergadert met collega’s en hoe je verschillende media kan gebruiken tijdens de lessen.
Voor het studieprogramma en de toelatingseisen kijk je op de website van de lerarenopleidingen.

Eerstegraads en tweedegraads

Een tweedegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vo/bve. Je mag dan lesgeven aan de eerste drie klassen van havo en vwo, het praktijkonderwijs, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Een tweedegraads bevoegdheid haal je via een lerarenopleiding aan een hogeschool. Je kiest een vak waarin je wilt lesgeven en daarvoor haal je je bevoegdheid.

Een eerstegraads bevoegdheid houdt in dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen vho (voorbereidend hoger onderwijs). Je mag dan lesgeven aan de hele onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook aan de bovenbouw van havo en vwo. Je eerstegraads bevoegdheid kun je halen via de universitaire lerarenopleiding. Ook bij de hbo-lerarenopleidingen kun je je eerstegraads bevoegdheid halen via een master.

Arbeidsmarktperspectief 

De komende jaren zijn vooral docenten vreemde talen en exacte vakken nodig. Vooral binnen het eerstegraads vakgebied ontstaat een behoefte aan deze docenten. Eerstegraads lessen voor exacte vakken en vreemde talen worden relatief vaak gegeven door docenten van 55 jaar of ouder. Deze ervaren docenten zullen op den duur de sector verlaten vanwege (pre)pensionering. Op dit moment is echter de instroom van studenten aan de eerstegraads lerarenopleidingen voor deze vakken beperkt. Scholen zullen daarom straks moeite hebben om voldoende gekwalificeerd personeel voor deze vakken te vinden. Bij andere vakken is hiervan geen sprake. Wel verschilt de situatie per regio.

Tegemoetkoming in de studiekosten 

Het ministerie van OCW wil voor de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn en klassieke talen extra eerstegraads leraren opleiden. Daarom is er voor deze opleidingen een tegemoetkoming in de studiekosten beschikbaar. Lees meer op de website www.mastersvoorhetvo.nl.

Overzicht lerarenopleidingen talen

Hogescholen

Een overzicht van de talen per instelling
De vakken in havo/vwo Nederlands Engels Duits Frans Klassieke talen Spaans
Fontys Hogescholen https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Nederlands-deeltijd.htm https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Engels-voltijd.htm https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Duits-deeltijd.htm?returnurl=%7B%22fields%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22opleidingstype%22%2C%22value%22%3A%5B%22HboBac%22%5D%7D%5D%2C%22keywords%22%3A%22duits%22%7D https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Frans-deeltijd.htm?returnurl=%7B%22fields%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22opleidingstype%22%2C%22value%22%3A%5B%22HboBac%22%5D%7D%5D%2C%22keywords%22%3A%22frans%22%7D https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Leraar-Spaans-deeltijd.htm?returnurl=%7B%22fields%22%3A%5B%7B%22key%22%3A%22opleidingstype%22%2C%22value%22%3A%5B%22HboBac%22%5D%7D%5D%2C%22keywords%22%3A%22nederlands%22%7D
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-nederlands https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-engels https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-duits https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/leraar-frans
Christelijke Hogeschool Windesheim http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-nederlands/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-engels/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-duits/ http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/onderwijs/lerarenopleiding-frans/
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-nederlands/vt http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-engels/vt https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-duits/vt/ http://www.han.nl/opleidingen/bachelor/leraar-frans/vt
Hogeschool Utrecht http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Nederlands-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Engels-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Duits-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Frans-tweedegraads http://www.studiekeuze.hu.nl/opleidingen/Leraar-Spaans-tweedegraads
Hogeschool van Amsterdam http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-nederlands.html http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-engels.html http://www.hva.nl/opleiding/leraar-duits/leraar-duits.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow http://www.hva.nl/onderwijs/opleidingen/item/leraar-frans-ma-dt.html
Hogeschool INHOLLAND https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-nederlands/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-engels/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-duits/ https://www.inholland.nl/opleidingen/lerarenopleiding-frans/
Hogeschool Rotterdam https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-nederlands/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-engels/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-duits/voltijd/ https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/bachelor/lerarenopleiding-vobve-frans/voltijd/
Driestar Educatief https://www.driestar-educatief.nl/Studeren/Hbo-opleidingen/Leraar-Engels https://www.driestar-educatief.nl/Studeren/Hbo-opleidingen/Leraar-Duits

Universitair

Een overzicht van de talen per instelling
De vakken in havo/vwo Nederlands Engels Duits Frans Klassieke talen Spaans
Universiteit van Amsterdam (UvA) http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content19/lerarenopleiding-nederlands.html http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content7/lerarenopleiding-engels.html http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content6/lerarenopleiding-duits.html http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content9/lerarenopleiding-frans.html http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content12/lerarenopleiding-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur.html http://gscde.uva.nl/programmes/teacher-training-programmes/school-subjects/content22/lerarenopleiding-spaans.html
Vrije Universiteit Amsterdam (VU) http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-nederlands/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-engels/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-duits/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-frans/index.aspx http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-vho-klassieke-talen-en-kcv/index.aspx
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) http://www.rug.nl/masters/dutch-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/english-language-and-culture-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/german-language-and-culture-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/french-language-and-culture-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/greek-latin-and-classical-culture-teacher-training/ http://www.rug.nl/masters/spanish-language-and-culture-teacher-training/
Universiteit Leiden https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-nederlands https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-engels https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-duits https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-frans https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-griekse-en-latijnse-taal-en-cultuur https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/educatieve-master-geesteswetenschappen/leraar-vho-in-spaans
Radboud Universiteit Nijmegen http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/ http://www.ru.nl/opleidingen/master/lerarenopleidingen/specialisaties/taal-cultuurwetenschappen/
Tilburg University http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/lerarenopleiding-nederlands/
Universiteit Utrecht (UU) http://www.uu.nl/masters/nederlandse-taal-en-cultuur-educatie-en http://www.uu.nl/masters/engelse-taal-en-cultuur-educatie-en http://www.uu.nl/masters/duitse-taal-en-cultuur-educatie-en http://www.uu.nl/masters/franse-taal-en-cultuur-educatie-en http://www.uu.nl/masters/spaanse-taal-en-cultuur-educatie-en