Vakken

De vakken in het voortgezet onderwijs

In welke vakken kun je lesgeven? Dat hangt af van het schooltype: op het praktijkonderwijs en het vmbo worden andere vakken gegeven dan op havo of vwo. Goed om te weten: sommige scholen gebruiken andere namen voor dezelfde vakken. En weer andere scholen hebben het over ‘leergebieden’, waarin meerdere vakken worden gebundeld. Vmbo kent een onderscheid tussen vmbo-t (theoretische leerweg) en vmbo-b (beroepsgerichte leerweg). Op vmbo kiest een leerling altijd een combinatie van een leerweg en een sector of een combinatie van sectoren.

Profielvakken VMBO

Vakken Praktijkonderwijs

Exact

Natuurkunde

Scheikunde

Wiskunde

Biologie

Algemene Natuurwetenschappen (ANW)

Informatica

Techniek

Maatschappij

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Levensbeschouwing

Filosofie

Maatschappijleer

Economie

Management en Organisatie

Verzorging

Kunstvakken en Lichamelijk onderwijs (LO)

Beeldende vakken

Culturele en Kunstzinnige vorming (CKV)

Kunst algemeen (KUA)

Lichamelijke opvoeding

Muziek