Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vakken havo/vwo

Vakken havo/vwo

De havo en het vwo bereiden leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo). De havo duurt 5 jaar, het vwo 6 jaar. Om les te kunnen geven aan de havo-/vwo-leerlingen moet je beschikken over een tweedegraads of een eerstegraads lesbevoegdheid. Met een tweedegraads lesbevoegdheid kun je alleen lesgeven aan de onderbouw van de havo/vwo, met een eerstegraads bevoegdheid mag je ook lesgeven aan de bovenbouw. Met de onderbouw bedoelen we de klassen 1 t/m 3. Klas 4, 5 en 6 vormen de bovenbouw.

Op de havo en vwo zijn sommige vakken voor iedere leerling verplicht in de onder- en/of bovenbouw. Andere vakken zijn verplichte profielvakken. Daarnaast zijn er in de bovenbouw ook nog keuzevakken per profiel en in de vrije ruimte. Kijk op de website van de Rijksoverheid om te zien hoe de vakken op de havo en de vakken in het vwo precies zijn opgebouwd.

Er zijn verschillende manieren om een bevoegdheid te halen voor één van de vakken op de havo en het vwo. Klik hieronder op een vak om te zien aan welke lerarenopleidingen je een bevoegdheid kan halen voor dat betreffende vak.