Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vakken praktijkonderwijs

Vakken praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs volgen leerlingen een eigen pakket aan theorie- en praktijkvakken. Dit pakket kan per leerling verschillen. Op het praktijkonderwijs kun je lesgeven in vakken als Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde/informatiekunde, ik en de maatschappij , techniek, dienstverlening en zorg, horeca en voeding, logistiek en verkoop, groen- en dierverzorging, culturele kunstzinnige vormgeving, en lichamelijke oefening. Omdat elke school zelf bepaalt welke vakken ze aanbieden kunnen de vakken per school verschillen.
Zie voor meer informatie over de inrichting van het praktijkonderwijs de website www.praktijkonderwijs.nl/over-pro.
Kijk op de pagina Bevoegdheid praktijkonderwijs om te zien met welke bevoegdheden je les mag geven in het praktijkonderwijs.