Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vakken vmbo

Het vmbo bereidt leerlingen voor op de havo, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of werken in de praktijk. Het vmbo duurt 4 jaar. Om les te kunnen geven op het vmbo moet je beschikken over een tweedegraads of eerstegraads lesbevoegdheid in een specifiek schoolvak. Ook een Pabo-diploma geeft in sommige gevallen een bevoegdheid om (soms met een aanvullend certificaat) bepaalde vakken te doceren in het vmbo.

Het vmbo is ingedeeld in 4 leerwegen:

 • Theoretische leerweg
 • Gemengde leerweg
 • Kaderberoepsgerichte leerweg
 • Basisberoepsgerichte leerweg

Verplicht deel en profiel deel

Buiten de leerwegen om zijn enkele AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) voor alle leerlingen verplicht. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding, en een kunstvak. Binnen een leerweg kiest de leerling vervolgens een profiel, waarin zij profiel specifieke AVO-vakken en een beroepsgericht programma volgen. Kijk ook op de website www.govmbo.nl/vmbo voor een volledige uitleg over de opbouw van het vmbo.

Verplichte deel

 • Nederlands
 • Engels
 • Maatschappijleer
 • Kunstvak
 • Lichamelijke opvoeding

Profieldeel

Een profiel bestaat dus uit avo-vakken aangevuld met een beroepsgericht programma. Dit programma bestaat uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.
 
In een beroepsgericht profielvak maakt de leerling kennis met een specifiek opleidingen- en beroepenveld of –sector. Een profielvak bestaat uit 2 of 4 modulen, afhankelijk van de leerweg. Zie de site nieuwvmbo.nl/bovenbouw/profielen/ voor de beroepsgerichte profielvakken per profiel. Naast de profielvakken kiest een leerling tevens voor enkele keuzevakken. Ook dit zijn er, afhankelijk van de leerweg, ten minste 2 (in de gemengde leerweg) of ten minste 4 (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg). Deze keuzevakken kunnen zowel binnen als buiten het profiel worden gekozen om de leerling de mogelijkheid te geven tot verdieping of juist verbreding van het programma. Zie de pagina nieuwvmbo.nl/bovenbouw/examenprogramma-keuzevakken/ voor een overzicht van de beroepsgerichte keuzevakken per profiel.

AVO-vakken

Theoretische Leerweg

Basisberoepsgerichte weg
Kaderberoepsgerichte weg
Gemengde weg

Verplicht vak 1

Verplicht vak 2

Economie

EO, HBR

Economie

Keuze uit:

Wiskunde
Frans
Duits

Zorg en Welzijn

ZW

Biologie

Keuze uit:

Wiskunde
Maatschappijkunde
Aardrijkskunde
Geschiedenis

Techniek

BWI, PIE, MaT, M&T, MVI

Wiskunde

Nask1

Groen

Groen

Wiskunde

Keuze uit:

Biologie
Nask1

 

D&P

2 vakken uit: Wiskunde, Nask1, Biologie, Economie

VMBO profielen

 • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Groen
 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)    
 • Maritiem en Techniek (MaT)
 • Media, Vormgeving en ICT (MVI)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)