Wanneer ben ik bevoegd?

Bekwaam, bevoegd, benoembaar... hoe zit dat precies?

Bekwaam

Je bent bekwaam als je aan de wettelijke bekwaamheidseisen voor leraren voldoet. Deze bekwaamheid blijf je gedurende je loopbaan verder ontwikkelen.

Bevoegd

Bevoegd ben je als je een (hbo of universitair) diploma hebt, waaruit blijkt dat je aan deze bekwaamheidseisen voldoet. Oftewel: als je een lerarenopleiding met succes hebt afgerond. 

Om na de opleiding professioneel bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het onderwijs, moet een leraar onder andere een bepaalde kennisbasis hebben. Deze basis is beschreven voor de lerarenopleidingen basis- en voortgezet onderwijs op een speciale website.  

Vanaf 2017 wordt er strenger omgegaan met lesbevoegdheid in het voortgezet onderwijs: alle leraren moeten dan bevoegd voor de klas staan. Docenten mogen alleen lesgeven in een vak als ze daarvoor zijn opgeleid. Om les te geven in de bovenbouw moet je dan als leraar een masterdiploma hebben. Hier mag alleen tijdelijk vanaf geweken worden om lesuitval te voorkomen. 

Daarnaast moeten in 2017 alle leraren in het voortgezet onderwijs zich hebben ingeschreven in het ‘lerarenregister’. Hiermee laten docenten zien dat zij zowel bevoegd als bekwaam zijn en de kennis en vaardigheden die horen bij het vak goed bijhouden.

Benoembaar

Je bent benoembaar als je bevoegd bent, een verklaring omtrent het gedrag kunt overleggen en de rechter je niet heeft uitgesloten van het geven van onderwijs. In sommige gevallen ben je niet bevoegd, maar wel benoembaar: bijvoorbeeld als zij-instromer of leraar in opleiding (LIO).