Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Wanneer ben ik bevoegd?

Bekwaam, bevoegd, benoembaar... hoe zit dat precies?

Bekwaam

Je bent bekwaam als je aan de 7 wettelijke bekwaamheidseisen of competenties voor leraren voldoet. In deze competenties kun je jezelf verder ontwikkelen tijdens je loopbaan.

Bevoegd

Je bent bevoegd als je een diploma hebt van een lerarenopleiding (op hbo- of universitair niveau). Met dat diploma laat je zien dat je aan de bekwaamheidseisen voldoet.

Tweedegraads bevoegd ben je met een tweedegraadslerarenopleiding op hbo-niveau. Je mag dan lesgeven in de eerste drie klassen van de havo/vwo en in alle klassen van het vmbo.

Je eerstegraads bevoegdheid kan je halen via een hbo-master of universitaire lerarenopleiding. Met een eerstegraads bevoegdheid mag je ook lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo.

Vanaf 2017 mogen docenten alleen lesgeven in een vak als ze daarvoor bevoegd zijn. Scholen mogen alleen tijdelijk afwijken van deze regels om lesuitval te voorkomen.

Benoembaar

Benoembaar betekent dat een school je een baan (benoeming) als docent mag geven. Daarvoor moet je:

  • bevoegd zijn;
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen;
  • niet door de rechter uitgesloten zijn om onderwijs te geven.

Uitzondering

Soms ben je nog niet bevoegd om les te geven, maar toch benoembaar. Bijvoorbeeld als je zij-instromer bent of leraar in opleiding (LIO).