Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

De 7 bekwaamheidseisen

De 7 bekwaamheidseisen

Een school is een levendige, complexe organisatie. Die heel wat van leraren vraagt. Want behalve lesgeven moeten ze leerlingen ook begeleiden, ‘opvoeden’ en inspireren. En kunnen samenwerken met collega’s en ouders. Wat leraren precies moeten kennen en kunnen? Daarvoor zijn zeven wettelijke competenties – bekwaamheidseisen - opgesteld. Een goede leraar is:

1. Interpersoonlijk competent

Je kunt leerlingen goed als groep laten functioneren. Je zorgt ervoor dat er in jouw klas of les een goede, open sfeer is. Leerlingen gaan vriendelijk met elkaar om. Ze kunnen samen werken en zelfstandig werken. In het contact met leerlingen zoek je naar een goede balans: tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen en corrigeren en stimuleren

2. Pedagogisch competent

Je hebt pedagogische (‘opvoedkundige’) kwaliteiten. Je zorgt in je les voor een veilige leeromgeving, met houvast en structuur voor je leerlingen. Een omgeving waarin ze kunnen uitgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige mensen.

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Je weet veel van je vak en kunt het ook overbrengen. Je helpt leerlingen aan de culturele bagage die nodig is om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. 

4. Organisatorisch competent

Je kunt goed organiseren, indelen, overzicht houden en organiseren. In jouw klas of les heerst een ordelijke, taakgerichte en overzichtelijke sfeer. 

5. Competent in het samenwerken met collega’s

Je zorgt ervoor dat jouw werk en dat van collega’s op elkaar is afgestemd. Je draagt bij aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 

6. Competent in het samenwerken met de omgeving

Je onderhoudt goed contact met mensen buiten de school, zoals ouders en instanties. Dat draagt bij aan een goede vorming en opleiding van je leerlingen. 

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Je denkt voortdurend na over de invulling van je beroep en over je eigen beroepskwaliteiten. Je ontwikkelt jezelf constant, en bent op de hoogte van vernieuwingen in je vak.

Bekwaamheidseisen en bevoegdheid

Deze zeven bekwaamheidseisen zijn uitgewerkt voor twee gebieden in het voortgezet onderwijs:

  • De bekwaamheidseisen vo/bve zijn bedoeld voor leraren in  de eerste drie klassen van havo en vwo, het vmbo, het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. (tweedegraads bevoegdheid)
  • De bekwaamheidseisen vho gelden voor leraren in de bovenbouw van het havo en het vwo. (eerstegraads bevoegdheid)