Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Vakken Praktijkonderwijs

Bevoegdheid praktijkonderwijs

Er zijn verschillende routes om bevoegd te worden

Een docent is bevoegd om les te geven in het praktijkonderwijs met:

  1. een getuigschrift van een lerarenopleiding voor de op het diploma genoemde vakken.
  2. een getuigschrift van de Pabo in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. kennis der natuur), verzorging, muziek, handvaardigheid (textiele werkvormen), tekenen en praktijkoriënterende vakken (zie artikel 4.4 van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel).[1]
  3. een getuigschrift van de opleiding Omgangskunde behaald aan de Hogeschool van Utrecht tussen 1 juni 2004 en voor 1 augustus 2006 in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. kennis der natuur), verzorging, muziek, handvaardigheid (textiele werkvormen) en tekenen.[2]
  4. een getuigschrift van de opleiding Omgangskunde van na 1 augustus 2006, mits de opleiding is gestart voor 1 september 2012 en aanvullende scholing gericht op een bevoegdheid voor 1 september 2016 met succes is afgerond. Dit levert een bevoegdheid op voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie (incl. kennis der natuur), verzorging, muziek, handvaardigheid (textiele werkvormen) en tekenen.[3]
  5. diverse andere diploma’s van voor 2006 waarvoor in het overgangsrecht bij de wet BIO is bepaald dat ze een bevoegdheid opleveren voor het praktijkonderwijs. Zie de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.[4]

[1] Hieronder valt niet het vak gym, daarvoor dient een docent de bijbehorende bevoegdheid te hebben (ALO).

[2] Hieronder valt niet het vak gym, daarvoor dient een docent de bijbehorende bevoegdheid te hebben (ALO).

[3] Hieronder valt niet het vak gym, daarvoor dient een docent de bijbehorende bevoegdheid te hebben (ALO).

[4] http://wetten.overheid.nl/BWBR0003768/2005-03-11