Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Welk schooltype past bij mij?

Welk schooltype past bij mij?

Het voortgezet onderwijs wordt niet alleen maar onderverdeeld naar schooltype – zoals vmbo, havo of vwo. Scholen onderscheiden zich ook in hun levensbeschouwelijke visie. Of ze richten hun onderwijs in op basis van bepaalde pedagogische principes. Dat betekent dat je een school kunt zoeken die bij jou past.

Levensbeschouwelijke visie

Naast de openbare scholen - die neutraal zijn - zijn er scholen die uitgaan van een bepaalde levensbeschouwing. Deze scholen vallen onder de noemer ‘bijzonder onderwijs’. Openbaar onderwijs gaat uit van de overheid, bijzonder onderwijs van private stichtingen of verenigingen. 

Binnen het bijzonder onderwijs bestaan rooms-katholieke, islamitische, joodse of protestantse scholen. Maar door fusies vervagen de grenzen tussen de verschillende scholen vaak. Veel bijzondere scholen vragen hun personeel de levensbeschouwelijke identiteit van de school te onderschrijven. Hoe zwaar levensbeschouwing telt bij het aannemen van personeel verschilt van school tot school.

Pedagogische principes

Sommige scholen onderscheiden zich door hun opvattingen over de vorming van kinderen. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze het onderwijs inrichten. Hierbij kun je denken aan Montessori-onderwijs, Jenaplan, of Dalton. Het is goed om je te realiseren dat de onderwijstaken voor een leraar er op deze scholen anders uit zien dan op een 'reguliere' school.

Onderwijsvormen

Als docent kun je lesgeven in verschillende typen voortgezet onderwijs. Elk schooltype biedt weer een andere werkomgeving. Lees verder