Subsidies

Voor welke subsidieregeling kom je in aanmerking?

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? In het Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs vind je door te klikken op de vragen de regelingen waar jij gebruik van kunt maken. 

Schema stimuleringsregelingen in het vo

Subsidie zij-instroom

Het zij-instroomtraject is bedoeld voor mensen die een baan hebben gevonden in het voortgezet onderwijs maar nog niet bevoegd zijn. Na een geschiktheidsonderzoek krijg je in overleg met je werkgever een passend scholingstraject De zij-instroom subsidie bedraagt €20.000 per zij-instromer. De subsidie is bestemd voor het schoolbestuur dat de zij-instromer aanneemt. Het bedrag dient te worden ingezet voor de kosten die betrekking hebben op het zij-instroomtraject. Kosten die hieronder vallen zijn:

 • het geschiktheidsonderzoek
 • scholingskosten
 • begeleidingskosten
 • studieverlof (vervangingskosten)

Om in aanmerking te komen voor een speciaal zij-instroomtraject moet je aan de volgende criteria voldoen:

 • Je hebt een hbo voor (tweedegraads opleidingen) of een master (eerstegraads opleidingen) dat verwant is aan het vakgebied waarin je lesgeeft;
 • Je werkt als onbevoegd docent in het voortgezet onderwijs;
 • Je stond de afgelopen twee jaar niet ingeschreven bij een lerarenopleiding.

Meer informatie over deze regeling en een aanvraagformulier vindt u op de site van DUO.

Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Wil jij na of tijdens je universitaire studie een eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen in een tekortvak? Dan kun je een eenmalige tegemoetkoming krijgen in de studiekosten. Het ministerie van OCW wil daarmee extra eerstegraads leraren opleiden voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. 

Hoogte tegemoetkoming 

€ 3.000 voor de vakken:

 • Nederlands
 • Frans, Duits, Engels 
 • Grieks, Latijn, Klassieke talen 

€ 5000 voor de vakken:

 • Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica.

Op de website Masters voor het VO kun je nagaan of je aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Extra studiefinanciering voor leraren

Studenten die geen studiefinanciering kunnen meer kunnen aanvragen kunnen in aanmerking komen voor een jaar extra studiefinanciering. Een voorwaarde is wel dat je een opleiding in het HBO of WO hebt afgerond.  Meer over extra studiefinanciering vindt u op de website van DUO.

Tegemoetkoming leraren

Als je geen studiefinanciering meer kunt krijgen kun je wellicht aanspraak maken op een tegemoetkoming in de studiekosten en lesgeld. De tegemoetkoming is een gift. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je inkomen. 

Op de website van DUO kun je meer lezen over de Tegemoetkoming leraren.

Lerarenbeurs

Een leraar kan een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief premaster of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Leraren kunnen éénmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. 

U kunt met de voorwaardenhulp van DUO kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie. 

Meer over deze subsidieregeling vindt u op  de website van DUO