Professionalisering en begeleiding

Professionalisering en begeleiding

Lerarenregister

Sinds een aantal jaar bestaat er een beroepsregister voor leraren, een lerarenregister. Het register fungeert daarmee als een soort kwaliteitskeurmerk. Door inschrijving kunnen leraren laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionalisering. Registratie is vooralsnog vrijwillig maar het kabinet wil het vanaf 2017 verplichten.

In een portfolio kunnen leraren opleidingen, cursussen, studiedagen en conferenties opvoeren. Ook activiteiten binnen de school, zoals deelname aan praktijkonderzoek of verbetertrajecten kun je als leraar laten registeren. 

Leraren kunnen een account aanmaken op de website registerleraar.nl. Vervolgens ben je zichtbaar als leraar. Na inschrijving moeten leraren zelf hun eigen dossier bijhouden.

Lerarenbeurs

Bevoegde leraren kunnen een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief premaster of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Leraren kunnen éénmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. De lerarenbeurs bestaat uit twee delen De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Het schoolbestuur ontvangt subsidie voor het studieverlof.

U kunt met de voorwaardenhulp van DUO kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie. De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd bij DUO.