Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Groeimogelijkheden en begeleiding

Groeimogelijkheden en begeleiding

Lerarenregister

Sinds een aantal jaar bestaat er een beroepsregister voor leraren, een lerarenregister. Het register fungeert daarmee als een soort kwaliteitskeurmerk. Door inschrijving kunnen leraren laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionalisering.

In een portfolio kunnen leraren opleidingen, cursussen, studiedagen en conferenties opvoeren. Ook activiteiten binnen de school, zoals deelname aan praktijkonderzoek of verbetertrajecten kun je als leraar laten registeren. 

Leraren kunnen een account aanmaken op de website registerleraar.nl. Vervolgens ben je zichtbaar als leraar. Na inschrijving moeten leraren zelf hun eigen dossier bijhouden.

Lerarenbeurs

Bevoegde leraren kunnen een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief premaster of schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. Leraren kunnen éénmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. De lerarenbeurs bestaat uit twee delen De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Het schoolbestuur ontvangt subsidie voor het studieverlof.

U kunt met de voorwaardenhulp van DUO kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie. De Lerarenbeurs kan worden aangevraagd bij DUO.

Begeleiding startende leraren

Starten als leraar in het voortgezet onderwijs is best een uitdaging. Als beginner hoef je er niet meteen al vol tegenaan. In de cao vo is geregeld dat je als startende leraar recht hebt op minder lesuren. Dit is 20% gedurende het eerste jaar van je reguliere aanstelling. Deze tijd kun je onder andere gebruiken voor scholing, het krijgen van begeleiding en het voorbereiden van lessen.
De meeste scholen bieden een inwerkprogramma voor startende leraren, bijvoorbeeld via het project ‘Begeleiding Startende Leraren’. Binnen dit project is er aandacht voor een goed voorbereide introductie op de school, begeleiding van collega-leraren in de klas, praten over waar je tegenaan loopt tijdens intervisiebijeenkomsten, een vermindering van lesuren en een gedegen start van jouw professionaliseringstraject, waardoor je ook na je studie blijft bijleren. Veel middelbare scholen werken samen met universiteiten om de begeleiding aan beginnende leraren vorm te geven. Op de website www.begeleidingstartendeleraren.nl vind je meer informatie over deze trajecten.
(Bron: http://mastersvoorhetvo.nl en www.straksvoordeklas.nl)

MeetUpNL

Sinds 2015 zijn leraren in Rotterdam gestart met het initiatief MeetUp010. Aanleiding vormde de tv-uitzending van VPRO-Tegenlicht van zondag 15 februari ‘De onderwijzer aan de macht’, waarin bevlogen bestuurders, schoolleiders, leraren en ouders de traditionele waarden van het onderwijs ter discussie stelden: gestandaardiseerde toetsen; afbakening van vakken; voor ouders onpraktische schooltijden.

Het initiatief heeft navolging gekregen in Amsterdam en raakt steeds meer bekend in de wereld van het onderwijs. MeetUp’s zijn lokale/regionale netwerken van betrokken docenten. Ze organiseren zelf bijeenkomsten over iedere keer een ander thema. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en leren staat hierbij centraal. Op de bijeenkomsten krijgen leerlingen, ouders, docenten en andere onderwijsbetrokkenen een stem.

Ook in andere regio’s zijn leraren gestart met MeetUPs. Zo ontstond er MeetUpNL. Op deze website vindt u een overzicht van alle MeetUps. Elke MeetUp heeft ook zijn eigen site, bijvoorbeeld Rotterdam en Utrecht.