Salaris en carrière

Salaris en carrièremogelijkheden

Voor de klas staan is een vak. Een vak dat je kunt leren en een vak waarin je carrière kunt maken. Want je groeit in het onderwijs. Staand voor de klas kom je er vanzelf achter op welk gebied je talenten liggen en waarin je je verder wilt ontwikkelen. En net zoals jij en het onderwijs niet statisch zijn, is je salaris dat ook niet.

Salaris

Voor leraren in het voortgezet onderwijs zijn er drie salarisschalen: LB, LC en LD. In 2016 bedraagt het salaris bij een volledige baan voor LB tussen de € 2601 en € 3978, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Voor LC is dat min. € 2617 en max. € 4639, voor LD min. € 2628 en max. € 5279. Elke schaal is onderverdeeld in treden. Op dit moment zijn dat er 12. Elk jaar ga je in principe een trede omhoog in je eigen schaal. In bijzondere gevallen kan de school er voor kiezen je een extra trede te geven of om je een keer geen trede omhoog te laten gaan. Als startende leraar met een tweedegraads bevoegdheid kom je in schaal LB. Met een eerstegraads bevoegdheid start je vaak in de LB- of LC-schaal. Een eerstegraads leraar kan doorgroeien tot een management functie zoals conrector en komt daarmee in de LE-schaal terecht, met een startsalaris van € 3380en een eindsalaris van € 5724euro.

Functiewaardering

Het voortgezet onderwijs kent een systeem van functiewaardering: de functie waarin je wordt benoemd, is bepalend voor het salaris dat je gaat verdienen. In het functiewaarderingsysteem (FUWA-VO) zijn voorbeeldfuncties beschreven. Daarin staan de verantwoordelijkheden en taken die horen bij een functie (bijvoorbeeld docent LB, locatiedirecteur, conciërge). Scholen gebruiken deze voorbeeldfuncties om hun eigen functiebeschrijvingen op te stellen.

Als zij-instromer heb je dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere leraren. Je kunt met de school afspraken maken over hoeveel je gaat verdienen, hoeveel tijd je aan bijscholing moet besteden en of dit bij je salaris is inbegrepen. Het salaris dat je verdient, wordt individueel bepaald. Als het past binnen de geldende cao en je werkervaring relevant is voor je functie als leraar, kan er rekening gehouden worden met wat je in je vorige baan verdiende.

Groeien en carrière

 

Als leraar kun je je verder specialiseren in je vak. Bijvoorbeeld door een eerstegraads bevoegdheid te halen of een bevoegdheid te halen voor een ander vak. Verder kun je leerlingbegeleider worden of jaarcoördinator. Of doorgroeien naar managementfuncties, zoals afdelingsleider of rector. Er zijn legio mogelijkheden.

Het onderwijs uit? Met je verworven vaardigheden kun je prima terecht op diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid. Vaardigheden als kennisoverdracht, het leidinggeven aan groepen en sociale en communicatieve vaardigheden komen ook daar goed van pas.

 

Meer informatie

Salaristabel 2016-2017