Salaris en carrière

Salarisschaal

Voor leraren in het voortgezet onderwijs zijn er de volgende salarisschalen:

 1. LB: startende leraar met een tweedegraads of eerstegraads bevoegdheid
 2. LC: startende leraar met een eerstegraads bevoegdheid of meer ervaren leraar
 3. LD: ervaren leraar met neventaken
 4. LE: eerstegraads leraar met managementfunctie, zoals conrector

Elke schaal is onderverdeeld in treden. Op dit moment zijn dat er 12. Elk jaar ga je in principe een trede omhoog in je eigen schaal. In bijzondere gevallen kan de school er voor kiezen je een extra trede te geven of om je een keer geen trede omhoog te laten gaan.

Hoogte salaris

In de cao voortgezet onderwijs voor 2018 en 2019 is afgesproken dat het salaris van leraren structureel omhoog gaat. Afhankelijk van leeftijd en ervaring bedraagt het salaris bij een volledige baan per 1 juni 2018:

 • LB tussen € 2662 en € 4071
 • LC tussen € 2679 en € 4748
 • LD tussen € 2689 en € 5403
 • LE tussen € 3459 en € 5859

Per 1 juni 2019 komt daar nog eens 2,15 % bij.

Functiewaardering

Het voortgezet onderwijs kent een systeem van functiewaardering: de functie waarin je wordt benoemd, is bepalend voor het salaris dat je gaat verdienen. In het functiewaarderingsysteem (FUWA-VO) zijn voorbeeldfuncties beschreven. Scholen gebruiken deze voorbeeldfuncties om hun eigen functiebeschrijvingen op te stellen.

Zij-instromers

Als zij-instromer heb je dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere leraren. Je kunt met de school afspraken maken over hoeveel je gaat verdienen, hoeveel tijd je aan bijscholing moet besteden en of dit bij je salaris is inbegrepen.

Carrière maken

Binnen het voortgezet onderwijs heb je als leraar verschillende mogelijkheden om carrière te maken:

 • Specialisatie, bijvoorbeeld door als tweedegraads leraar een eerstegraads bevoegdheid te halen
 • Verbreding, bijvoorbeeld door een bevoegdheid te halen voor een ander vak
 • Andere taken op je nemen, zoals leerlingbegeleider, jaarcoördinator of bijvoorbeeld in het kader van onderwijsontwikkeling
 • Doorgroeien naar managementfuncties, zoals afdelingsleider, conrector of rector

Het onderwijs uit? Met je verworven vaardigheden als kennisoverdracht en leidinggeven kun je prima terecht op diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid.