Wat zijn de baankansen in het vo?

Wat zijn de baankansen in het vo?

Volgens de meest recente voorspellingen neemt de werkgelegenheid voor leraren naar verwachting af de komende jaren tot 2019. De werkgelegenheid verschilt echter sterk per regio en per vak.  Er is vooral behoefte aan docenten voor de exacte vakken en de vreemde talen. Scholen zullen moeite hebben met het vinden van geschikte eerstegraads leraren.

De onderwijsarbeidsmarkt voor het VO verschilt sterk per regio. Zo zijn er regio’s in Nederland die te maken hebben met krimp in het aantal leerlingen op dit moment, wat zijn weerslag heeft op het aantal vacatures. Tussen 2015 en 2020 slaat de groei van het aantal leerlingen om in krimp. In regio’s zoals Limburg en Zeeland zal het aantal leerlingen met meer dan 10 procent dalen. Dat heeft gevolgen voorde werkgelegenheid. In de Randstad zal de werkgelegenheid het minst sterk afnemen, in het zuiden het sterkst.

Op de website van Voion kun je de arbeidsmarktvoorspellingen bekijken.