Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens om het bezoek aan de website te meten en te analyseren. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren.

Wat zijn de baankansen in het vo?

Wat zijn de baankansen in het voortgezet onderwijs?

De werkgelegenheid verschilt sterk per regio en per vak. Er is vooral behoefte aan extra docenten voor exacte vakken, vreemde talen en voor de praktijkvakken in het vmbo. Ook zijn er nog meer eerstegraads docenten nodig.

Verschillen per regio

  • Ondanks dat de werkgelegenheid voor leraren naar verwachting afneemt als gevolg van dalende leerlingaantallen, is de prognose dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs oploopt tot ongeveer 800 fte in 2023. De komende jaren zullen namelijk veel leraren met pensioen gaan, terwijl de instroom van nieuwe leraren beperkt is.
  • In regio’s zoals Limburg en Zeeland krimpen de leerlingenaantallen tot wel 10 %. Daardoor neemt daar de werkgelegenheid het meeste af.
  • In de Randstad daalt het aantal banen voor docenten minder sterk en neemt zelfs deels toe ivm leerlinggroei.

Bekijk de voorspellingen van de werkgelegenheid per regio op de website van VOION.